Välkommen till Solcellsproffsens hjälpcenter

Hitta svar i vår faq eller starta ett supportärende

Våra mest vanliga frågor

Dom vanligaste frågorna

Yes you can edit every single element.

Yes, these files are fully layered.

Click on the mask and click “B” for brush tool.

You will need Photoshop preferably version CS6 and newer.

FAQ

Vanliga frågor

+ våra tips från 10 år i branchen

Behöver jag optimerare till min solcells-anläggning ?

En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild solpanel och gör att panelen påverkas mindre om övriga panelers prestanda påverkas negativt på grund av skuggning, nedsmutsning eller produktfel.

Du måste ha optimerare om du har ett tak där solpaneler måste installeras på olika riktningar och lutningar eller om du verkligen behöver bevakning av hur mycket varje enskild solpanel producerar.

Merkostnaden för ett system med optimerare för solceller är ca 5-10 % högre vid en solcellsinstallation utan optimerare. Du måste producera 5-10 % mer för att det skall bli lönsamt över tid. En anläggning med optimerare för solceller är också mer komplex och har fler delar som kan gå sönder och kräva underhåll.

Fördelar med optimerare:

 • Optimerare maximerar elproduktionen från varje enskild solpanel som den är kopplad till.
 • Vid behov kan du montera dina solpaneler med olika grader och fler än två lutningar på taket om du har en optimerare.
 • Produktionen påverkas inte, även om panelerna är monterade i olika väderstreck.
 • Minimerar alla typer av effektskillnader som uppkommer på grund av skuggning, nedsmutsning eller solpanelens
  ålder.
 • Om alla solpaneler är kopplade till en optimerare så kan du överse prestandan för varje enskild solpanel i realtid.

Solcellspaneler har redan bypassdioder, behöver jag optimerare?

Förutom att bypassdioder påverkar produktionen av el positivt så skyddar de panelerna från att gå sönder. När dioderna leder elen förbi de skuggade panelerna skyddas de från punktvis värmeutveckling, vilket samtidigt bidrar till att göra anläggningen mindre känslig för skugga.

Tyvärr är dioderna inte tillräckligt känsliga, de aktiveras när det är stor skillnad på hur mycket solljus som faller på olika paneler i en sträng. En panel som är delvis skymd av ett moln kommer att producera mindre och påverka hela strängen och dioderna reagerar inte på det. Fler faktorer måste beaktas, till exempel vilket håll skuggan kommer ifrån. Därför stämmer det inte alltid att du behöver optimerare bara för att en panel är beskuggad.

Det är inte alltid lönsamt att köpa optimerare till din solcellsanläggning. Därför rekommenderar vi på Solcellsproffsen våra kunder att köpa optimerare i enbart de fall där vi ser att kunden kommer att ha nytta av dem. Det är alltså dina förutsättningar och din situation som bestämmer om du verkligen behöver ha optimerare.

Vilka statliga subventioner finns för solcellsinstallationer?

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller för privatpersoner, ett så kallat grönt avdrag. Bidraget ges i form av ett skatteavdrag på 15 % av material- och arbetskostnader. För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 14,55 procent av totalkostnaden.

För system av lagring av egenproducerad el och laddningspunkt för elfordon ges 50% på arbete och material. Du kan som mest få 50 000 kr i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För mer info, se : https://skatteverket.se/gronteknik

När kan installation av ett solcellssystem förväntas vara klart efter köp?

Även fast det är hög efterfrågan idag så har vi korta leveranstider på ca 2 månader efter kontraktsbeskrivning.

 1. Först bestämmer vi en tid som passar.
 2. Beroende på hur stort taket är, eller om vi behöver lägga till säkerhetsanordningar så är våra installatörer på plats i 1-3 dagar.
 3. När allt är på plats så kommer en av våra elektriker och kopplar upp systemet och ev. batterilagring mot er el-central och startar elproduktionen.
 4. Slutligen så installerar Ert nätföretag en ny elmätare och börjar Ni få betalt för elen Ni skapar. Leveranstiden från nätföretagen varierar kraftigt.

Fungerar solcells-anläggningen vid strömavbrott ?

En vanlig nätansluten solcellsanläggning ger inte el vid strömavbrott eftersom växelriktaren stängs av automatiskt när elen går. För att en anläggning ska fungera vid strömavbrott behövs dels batterier och växelriktaren måste ha stöd för så kallad ö-drift.

En enklare variant för ödrift är att man monterar ett eluttag på växelriktaren med ett eluttag under förutsättning att växelriktaren stödjer det. Du får du ett uttag för tex laddning av mobil mm. En mer omfattande variant är att använda mer av lagringen då krävs även skyddsutrustning såsom ett separat jordtag.

Detta är ett mer omfattande projekt.

Passar solceller till mitt boende?

 • Vi rekommenderar att göra eventuella takarbeten innan du monterar solceller på taket. Taket bör hålla för 25-35 år vilket är en solcellsanläggnings livstid.

 

 • Rakt mot söder är bäst för högsta årsproduktion, men öst och väst ger längre produktionstid per dygn.

 

 • Ca 35-50 % lutning av panelerna ger högst produktion. Detta är beroende av var i landet du bor. Vid installation
  på vägg (90 grader) sjunker effekten ca 20 % . Har du stor tomt kanske en markanläggning kan vara intressant.

 

 • När solcellerna hamnar i skugga minskas effekten. Efektförlusten är olika beroende på vilka komponenter du väljer i din solcells-anläggning. Vi på Solcellsproffsen hjälper dig att räkna ut din effekt inklusive skuggningar.

 

 • Kommer träd och eventuella nybyggnationer i framtiden påverka solstyrålningen på din tomt?

 

 • Nedsmutsning av panelerna minskar solinstrålningen en aning och därmed elproduktionen. Panelerna är dock konstruerade så att normal nedsmutsning ,tex pollen och damm, försvinner när det regnar.

Kan jag bygga ut min solcellsanläggning senare?

Du kan bygga ut din anläggning senare med t.e.x fler solcellspaneler, batteridrift och ödrift. Dock så rekommenderar vi att du redan i köptillfället av din anläggning diskuterar med vår representant vilka planer du har för framtiden. Då kan vi säkra att du får en anläggning som är utbyggningsbar och slipper byta ut delar vid en eventuell utbyggnad av din anläggning.

Generellt rekommenderar Solcellsproffsen att förbereda för utbyggnad av anläggningen redan vid första installations tillfället enligt dina framtida utbyggnadsmöjligheter.

Hur stor solcellsanläggning skall jag köpa?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning. Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

Du bör också kalkylera på möjligheten att producera för att sälja tillbaka till nätägaren. En vanlig solcellsanläggning är på 5 kW – 20 kW och tar upp mellan 25-100 m2 på de flesta villatak. Mindre solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, t.ex. byggnation av byggställning och transporter.

Vi på Solcellsproffsen hjälper dig att räkna fram det bästa alternativet efter dina behov, nu och i framtiden.

Skall jag komplettera mina solceller med batterilagring?

Du kan använda batterilagring för att lagra el från din solcellsanläggning om din anläggning producerar mer energi än vad du gör av med.

Det finns flera olika sätt att använda batterierna i hemmet.

– Lagra solenergin från dagen till kvällen.
– Kapa effekttoppar.
– Buffert vid strömavbrott.
– Ladda upp el från nätet till lägre kostnad.
– Sälja el till ditt nätföretag

Vilken växelriktare du väljer har betydelse för vilka möjligheter du har med din batterilagring. Beroende på storleken på din solcellsanläggning är batteristorleken 5-15 kWh vanligast.

F.r.om 2021-01-01 finns det nya statliga subventioner för privatpersoner för installationer och köp av batterilagring.

Se vår FAQ statliga subventioner eller https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.

Kan jag tjäna pengar med mitt batteri?

Med dina batterier kan du sälja din kapacitet för att hjälpa till att balansera elnätet. Vi säljer tjänster som gör det möjligt. Läs mer om checkwatts stödtjänst här och räkna ut vad du kan tjäna med ditt batteri.

Hör av dig till oss om du är intresserad att installera Currently till ditt batteri.

Fungerar solcells-anläggningen vid strömavbrott ?

En vanlig nätansluten solcellsanläggning ger inte el vid strömavbrott eftersom växelriktaren stängs av automatiskt när elen går. För att en anläggning ska fungera vid strömavbrott behövs dels batterier och växelriktaren måste ha stöd för så kallad ö-drift.

En enklare variant för ödrift är att man monterar ett eluttag på växelriktaren med ett eluttag under förutsättning att växelriktaren stödjer det. Du får du ett uttag för tex laddning av mobil mm. En mer omfattande variant är att använda mer av lagringen då krävs även skyddsutrustning såsom ett separat jordtag.

Detta är ett mer omfattande projekt.

Vad är en laddstation?

En laddstation, även kallad laddstolpe eller laddpunkt, är en anordning som används för att ladda elbilar och andra elfordon. Laddstationer kan vara installerade på offentliga platser, såsom parkeringsplatser och köpcentrum, eller på privata platser som bostäder och arbetsplatser. De omvandlar elektricitet från elnätet till en form som är lämplig för att ladda elfordonets batteri och möjliggör säker och effektiv överföring av energi. Laddstationer kan variera i laddhastighet och kompatibilitet beroende på modell och tillverkare.

Vad finns det för fördelar med en laddstation jämfört med vanligt eluttag?

Det finns flera fördelar med att använda en laddstation för elbilar jämfört med att ladda från ett vanligt eluttag:

 1. Snabbare laddning: Laddstationer är oftast utformade för att leverera högre effekt än vanliga eluttag, vilket innebär att de kan ladda elfordonets batteri snabbare. 

 2. Ökad säkerhet: Laddstationer är speciellt konstruerade för att hantera de högre effekter och strömmar som krävs för att ladda elbilar, vilket innebär att de är säkrare att använda än vanliga eluttag. De har inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar både användaren och fordonet, såsom överbelastningsskydd och jordfelsbrytare.

 3. Smarta funktioner: Många laddstationer är utrustade med smarta funktioner, såsom möjligheten att övervaka laddningsstatus och energiförbrukning via en smartphone-app. Detta kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina laddningsvanor och optimera energianvändningen.

 4. Förberedd för framtiden: Laddstationer är ofta konstruerade för att vara kompatibla med nuvarande och framtida elfordon, vilket innebär att de kan erbjuda snabbare och mer effektiv laddning när tekniken fortsätter att utvecklas.

 5. Ökad fastighetsvärde: Att ha en laddstation installerad på fastigheten ökar fastighetsvärdet för potentiella köpare.

Sammanfattningsvis kan en laddstation erbjuda snabbare, säkrare och mer bekväm laddning för elfordon jämfört med att använda ett vanligt eluttag.

Hur mycket snabbare laddar jag med laddstation jämfört med vägguttag?

Låt oss jämföra en genomsnittlig laddningstid för att fulladda ett batteri på 60 kWh genom antingen vägguttag alternativt laddstation:

(Det här är en uppskattning och den faktiska laddningstiden kan variera beroende på batteristorlek, fordonets laddningskapacitet och den aktuella strömmen som levereras av uttaget.)

 1. Svenskt normalt vägguttag (1-fas, 10A): Med en effekt på 2,3 kW kan det ta cirka 26 timmar att fulladda ett 60 kWh-batteri med ett svenskt normalt vägguttag. 

 2. Laddstation (Typ 2-laddare, 1-fas, 32A): Vanligtvis kan dessa ha en effekt på 7,4 kW. Med denna effekt kan det ta cirka 8 timmar att fulladda ett 60 kWh-batteri.  

Det här är återigen en uppskattning och den faktiska laddningstiden kan variera beroende på batteristorlek, fordonets laddningskapacitet och den aktuella strömmen som levereras av uttaget, men ger en rättvis jämförelse.

Finns det subventioner för installation av laddstation?

Det gröna teknikavdraget täcker kostnaderna för installation av laddstationer för privatpersoner i Sverige. Det gröna teknikavdraget ger en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden för installationen av en laddstation (laddpunkt) för elbilar.

För att få avdraget måste installationen utföras av en auktoriserad installatör och uppfylla gällande regler och krav. Avdraget gäller endast för arbetskostnader och täcker inte materialkostnader. Kom ihåg att kontrollera de senaste reglerna och villkoren för det gröna teknikavdraget, eftersom dessa kan ändras över tid.

Läs mer om subventionen på skatteverkets hemsida för grön teknik.

Applikation

En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild solpanel och gör att panelen påverkas mindre om övriga panelers prestanda påverkas negativt på grund av skuggning, nedsmutsning eller produktfel.

Du måste ha optimerare om du har ett tak där solpaneler måste installeras på olika riktningar och lutningar eller om du verkligen behöver bevakning av hur mycket varje enskild solpanel producerar.

Hur stor solcellsanläggning skall jag köpa?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning.

Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

En annan fråga?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning.

Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

Kan jag bygga ut min solcellsanläggning senare?

Du kan bygga ut din anläggning senare med t.e.x fler solcellspaneler, batteridrift och ödrift. Dock så rekommenderar vi att du redan i köptillfället av din anläggning diskuterar med vår representant vilka planer du har för framtiden. Då kan vi säkra att du får en anläggning som är utbyggningsbar och slipper byta ut delar vid en eventuell utbyggnad av din anläggning.

Generellt rekommenderar Solcellsproffsen att förbereda för utbyggnad av anläggningen redan vid första installations tillfället enligt dina framtida utbyggnadsmöjligheter.

Vilka statliga subventioner finns för solcellsinstallationer?

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller för privatpersoner, ett så kallat grönt avdrag. Bidraget ges i form av ett skatteavdrag på 15 % av material- och arbetskostnader.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 14,55 procent av totalkostnaden.

För system av lagring av egenproducerad el och laddningspunkt för elfordon ges 50% på arbete och material. Du kan som mest få 50 000 kr i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

Varför finns det subventioner för installation av solcellsystem och annan grön teknik?

Anledningen till skattereduktioner och delvis täckning av kostnaden för installation av solpaneler erbjuds för privatpersoner är för att göra det enklare och mer attraktivt att investera i ett solcellsystem. Vi strävar efter att göra det möjligt för fler hushåll att övergå till denna miljövänliga och hållbara energikälla.

Genom att göra solpaneler mer överkomliga så bidrar det inte bara till att minska vårt beroende av fossila bränslen, utan ändrar vår mentalitet till förnybar energi som främjer en mer hållbar och miljövänlig energiproduktion idag och i framtiden.

Vad ingår i grön teknik avdraget?

Avdrag för grön teknik är en skattereduktion som kan erhållas vid installation av solceller, energilagringslösningar och elbilsladdningsstationer. Denna skattereduktion innebär 20 % avdrag på material- och installationskostnader för solceller samt 50 % avdrag för batterier och laddstolpar. Avdraget är exklusivt för privatpersoner.

Skattar jag på egenproducerad solel?

I sverige så har vi idag ekonomiska incitament till att privatpersoner skall vara manade att sälja sin egenroducerade solel. 

Utöver att egenproducerad solel inte beskattas när den säljs så finns en skattereduktion på 60 öre per KWh som man säljer och inte använder själv. Denna visas i deklarationen och dras helt automatiskt.

Vad gäller ang. avdraget för grön teknik 2023?

Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget också kallat avdraget för grön teknik, höjts från 2022 då det var 15 % till 20 %.

Utföraren betalas ut det motsvarande beloppet som du får i skattelättnad när du installerar grön teknik som privatperson. Detta innebär att en del av kostnaden dras av direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Fakturamodellen ligger till grund för det nya gröna avdraget.

Angående avdraget för laddbox och batteri, vad sker där?

Det gröna skatteavdraget, som innebär att du som privatperson kan erhålla en skattereduktion på 50 procent för laddboxar och batterier, förblir oförändrat och påverkas inte. Detta är positivt eftersom det fortsätter att uppmuntra och stödja investeringar i miljövänlig teknik, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

Läs mer om skattereduktionen på skatteverkets hemsida för grön teknik .

Hittar du inte svar i FAQ?

Vi vet att med sitt nya solcellsystem och innan köp av ett solcellssystem så följer mycket frågor. Inga frågor är dumma och vårt mål är att ha ett bra svar på alla. Du kan antingen hitta svar på dina frågor via vår FAQ som du finner ovan.

Hittar du inte svar och vill köpa så går det bra att lämna en offertförfrågan där du kan skriva
om dina frågor i meddelanderutan.

Är du kund är du alltid prioriterad och kommer bli hjälpt av vår separata kundsupport avdelning.

Hittar du inte svar i FAQ?

Starta ett supportärende

Vi vet att med sitt nya solcellsystem och innan köp av ett solcellssystem så följer mycket frågor. Inga frågor är dumma och vårt mål är att ha ett bra svar på alla. Du kan antingen hitta svar på dina frågor via vår FAQ som du finner ovan.

Hittar du inte svar och vill köpa så går det bra att lämna en offertförfrågan där du kan skriva
om dina frågor i meddelanderutan.

Är du kund är du alltid prioriterad och kommer bli hjälpt av vår separata kundsupport avdelning.

Solcellsproffsen © 2021

Starta ett kundsupport ärende

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Få en gratis offert +
ett Samtal

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Få en gratis
offert + samtal

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Sungrow batterilager

Batteri SBR 160

Nilar – Unik svensk design och tillverkning

Nilar erbjuder en gammal beprövad litiumfri batteriteknologi i ny tappning. Patenterad svensk ingenjörskonst!

Klassiska Paneler

Svartvita paneler är det självklara valet när panelerna aldrig syns

De klassiska Svartvita panelerna är alltid de vi rekomenderar när solpanelerna aldrig syns, på exempelvis väldigt höga hus högt beläget. Då de är de mest effektiva panelerna samt de billigaste så kan det vara överflödigt att välja något annat.

Nya moderna paneler

Helsvarta peneler är det nya mest populära alternativet

Klassiska högpresterande solceller finns nu även paketerade med så kallad shingelteknik och dolda elektriska ledare (back contact) vilket ger ett mycket snyggt och stilrent helsvart utseende. Panelerna kan monteras antingen med klassiskt skensystem och klämmor eller med ett elegantare inlay-system där panelerna skjuts in i skenor och skapar ett homogent och sömlöst utseende.

Tjocka laminerade glasplattor med integrerade solceller av tunnfilmsteknik och halkskyddande yta. Plattorna kan även fås semitransparenta och kan då kombineras med belysning under. Låt golvet absorbera solenergi på dagen och sedan avge energi i form av behagligt ljus på kvällen.

 • Ta designen till en helt ny nivå
 • Perfekt runt poolen
 • Lika lång livslängd som vanliga golvplattor

Hållbaraste lösningen på marknaden

Glas Glas - Solpanelen med produktionsledet som är skonsammast mot miljön

De mest hållbara alternativet av solpaneler är Glas Glas panelen. För mer information kontakta oss.

Terasstaket som skuggar genom att ta en del av solen till energi

Med de nya solcellerna kan vi tona våra glastak och få El

Ta del av den senaste solcellstekniken som förenar de allra bästa egenskaperna för skärmtak, tak på uterum, orangeri, växthus eller varför inte som balkongräcke. Den ultimata lösningen som är både snygg, maximalt funktionell och tar vara på solenergin.

 • Semitransparenta solceller som ger ett fantastiskt härligt ljusinsläpp och utsikt mot himlen
 • Solcellerna tillverkas av tåligt härdat+laminerat glas som klarar stora snölaster och uppfyller säkerhetskrav enligt BBR
 • Solcellerna finns både som enkelglas för exempelvis skärmtak/terasstak eller balkongräcken och som dubbel eller trippel isolerglas för optimal värmeisolering till uterum, orangeri eller varför inte som takfönster på villan
 • U-värde ner till 0,8 vilket innebär bättre värmeisolering än kanalplast och kombinerat med solcellernas elproduktion möjliggör att bygga uterum som är självförsörjande på energi
 • Finns att få med valfri transparens mellan 10-90%
 • Ger ett mycket behagligt och mjukt ljus så att man slipper solskyddsgardiner i taket
 • Dämpar den oönskade värmen från solen sommartid när solen står högt. Undvik att det blir bastu i uterummet!

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De Elproducerande Terasstaket

Revolutionerande genomskinliga solceller

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TERASSTAKET SOM SKUGGAR GENOM ATT TA EN DEL AV SOLEN TILL ENERGI

Med de nya solcellerna kan vi tona våra glastak och få El

Ta del av den senaste solcellstekniken som förenar de allra bästa egenskaperna för skärmtak, tak på uterum, orangeri, växthus eller varför inte som balkongräcke. Den ultimata lösningen som är både snygg, maximalt funktionell och tar vara på solenergin.

 • Semitransparenta solceller som ger ett fantastiskt härligt ljusinsläpp och utsikt mot himlen
 • Solcellerna tillverkas av tåligt härdat+laminerat glas som klarar stora snölaster och uppfyller säkerhetskrav enligt BBR
 • Solcellerna finns både som enkelglas för exempelvis skärmtak/terasstak eller balkongräcken och som dubbel eller trippel isolerglas för optimal värmeisolering till uterum, orangeri eller varför inte som takfönster på villan
 • U-värde ner till 0,8 vilket innebär bättre värmeisolering än kanalplast och kombinerat med solcellernas elproduktion möjliggör att bygga uterum som är självförsörjande på energi
 • Finns att få med valfri transparens mellan 10-90%
 • Ger ett mycket behagligt och mjukt ljus så att man slipper solskyddsgardiner i taket
 • Dämpar den oönskade värmen från solen sommartid när solen står högt. Undvik att det blir bastu i uterummet!

Ferroamp

Svensk ingenjörskonst

Ferroamp erbjuder ett modulärt systemtänk där det finns både flera modeller av batterilager att välja på samt att det är möjligt att kombinera olika batterilager parallellt, både idag och imorgon. Maximalt framtidssäkert med andra ord.

BYD BATTERILAGER

Batteri BYD 10,2

LG

Välkänt premiummärke inom batteritillverkning och andra elektronikprodukter

PylonTech

Känt märke inom modern batterilagring för grön energi

PylonTech  erbjuder olika lösningar för batterilagring, både designade modulära batterisystem för villabruk och större rackbaserade system för fastigheter.

SOLAX Batterilager

Batteri Solax 12 kW

Charge Amps - Design

Svensk stilren industridesign

Svenskt företag som utvecklar och tillverkar laddboxar av högsta kvalitet med design och smarta funktioner i fokus.

2 modeller: Charge Amps Halo är modellen med en fast kabel på 7,5 meter medan Aura har två uttag. Halo är även utrustad med praktiskt shuckouttag (vanligt 230V-uttag) och har inbyggd LED-belysning som hjälper dig i mörkret.

Ceasar Tech

Den svenska experten inom batteriladdningsteknik med 30 års erfarenhet

CTEK Chargestorm Connected 2 är laddboxen som kan det mesta och kan integreras med Ferroamp. Kan även fås med ett praktiskt schukouttag (vanligt 230V-uttag). Dessutom är det valbart om man vill ha 1 eller 2 uttag, 1 eller 2 fasta kablar eller ett uttag och en fast kabel.

Garo

Populär svensk tillverkare med futuristisk design

Garo GLB är en enkel och lättanvänd produkt som även är robust

Easee

Easee Home – Norsk smidig mångsysslare

Easee Home är laddboxen som kan det mesta till ett attraktivt pris.

Zaptech

Zaptec – Norskt innovativ specialist på laddlösningar

Zaptec Go är förmodligen marknadens mest kompakta laddbox medan Zaptec Pro är en av de mest kompetenta modellerna.

Solcellsmontörer sökes

Vi söker just nu 3 Solcellsmontörer

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker tre nya solcellsmontörer till vårt installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som solcellsmontör hos Solcellsproffsen arbetar du med att montera solpaneler och dra kabel på tak, på fasad och på mark. Du kommer även montera taktillbehör, såsom snörasskydd m.m, samt bygga ställning och montera fallskydd. I tjänsten kommer du att dokumentera ditt utförda arbete. Du kommer att ha en del kontakt med kunder så ett starkt
kundfokus är viktigt.

DIN BAKGRUND

Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– God förmåga att arbeta i grupp
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Har tålamod

Meriterande kunskap/certifikat:

– Ställningsbyggande

– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
– Tidigare erfarenhet av arbete på tak, till exempel som solcellsmontör eller takläggare

Du bör vara en händig person som kan hantera verktyg.

B-körkort är ett krav.

INFORMATION OCH KONTAKT

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer främst att arbeta i Storstockholm.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Montörsledare sökes

Vi söker en montörsledare

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker tre nya solcellsmontörer till vårt installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som solcellsmontör hos Solcellsproffsen arbetar du med att montera solpaneler och dra kabel på tak, på fasad och på mark. Du kommer även montera taktillbehör, såsom snörasskydd m.m, samt bygga ställning och montera fallskydd. I tjänsten kommer du att dokumentera ditt utförda arbete. Du kommer att ha en del kontakt med kunder så ett starkt
kundfokus är viktigt.

DIN BAKGRUND

Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– God förmåga att arbeta i grupp
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Har tålamod

Meriterande kunskap/certifikat:

– Ställningsbyggande

– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
– Tidigare erfarenhet av arbete på tak, till exempel som solcellsmontör eller takläggare

Du bör vara en händig person som kan hantera verktyg.

B-körkort är ett krav.

INFORMATION OCH KONTAKT

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer främst att arbeta i Storstockholm.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter

Elektriker sökes

Vi söker en Elektriker

Vi söker en Elektriker

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker en ny elektriker till våra installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som elektriker på Solcellsproffsen är du ansvarig för att utföra uppgifter med hög kvalitet och kompetens. Kundservice är även viktigt hos oss och därav värdesätter vi social kompetens även. Tillsammans med oss kommer du att arbeta med installation av våra skräddarsydda och premium solcellssystem, batterilagringssystem samt elbilsladdare.

Primära uppgifter

* Elinstallation och Kabelförläggning

* Programmering, driftsättning och funktionstest

Kvalifikationer

Attityd är viktigt hos oss, därför söker vi dig med ett positivt mindset. Vi uppskattar en bra förmåga att arbeta i team, men det viktigaste är att du är självgående då vi har högt tempo. Som person är du lösningsorienterad och har en förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat.

Krav
– Giltigt B-körkort
– Elektrikerutbildning
– God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska

Vi erbjuder
– Friskvårdsbidrag
– Karriärsteg
– Team-aktiviteter

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

FÖRBÄTTRAD LEVERANSGARANTI

Pga osäkerhet i marknaden gällande leveranstider har vi förbättrat vår leveransgaranti.

Efter ordergodkännande får du ett preliminärt installationsdatum. Senast 15 arbetsdagar efter det datumet beräknas anläggningen vara installerad och funktionstestad av oss. Om leverans inte kan ske inom denna tid och det beror på Solcellsproffsens försumlighet eller kapacitetsbrist utgår ersättning med 1,5kr/kWh inkl moms för utebliven beräknad produktion i upp till 3 månader.

Teknisk SÄljare / Projektör sökes

Vi söker en Teknisk säljare / Projektör

Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar och arbetar med unika kundlösningar.

Vi söker nu en Säljare / projektör. Tillträde snarast och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll
tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som teknisk säljare/projektör är du företagets fösta personliga kontakt.

För tillfället är det ingen uppsökande verksamhet då solcellsmarknaden är otroligt het och därav prioriterar vi de kunder som kontaktar oss.

Du är ansvarig genom hela affären men efter avtalsskrivning sker den löpande kommunikationen med kund genom våra projektledare och produktionsplanerare. Du gör hembesök, dokumenterar, föreslår en specifik lösning för kunden och hjälper kunden igenom till en lösning som passar kunden. Vårt primära arbetsområde är norra Stockholm- Uppsala – Norrtälje – Enköping

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:
– Trivs i din roll som säljare med kundkontakt
– Strukturerad
– Klarar av att hantera många projekt samtidigt
– God kommunikationsförmåga i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office
– Tekniskt intresse, gärna inom energi-lösningar

Meriterande kunskap/certifikat:
– Tidigare erfarenhet av försäljning och kundkontakt
– Teknisk bakgrund

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Vi har kontoret i Sollentuna och du kommer att ha möjlighet att arbeta hemifrån. Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Ferngren, Försäljningschef på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i
formuläret nedanför

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Kundkoordinator sökes

Vi söker en Kundkoordinator

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld.
Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att
påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat
över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar.

Vi söker nu en kundkoordinator. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i
din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som kundkoordinator hos oss är du första kontaktpunkt för våra nya kunder. Du är även den som har kontakt med våra kunder under projektets gång. Du är ansvarig för all kunddokumentation både internt och till kund. Kundkoordinator arbetar tätt med produktionsavdelningen som planerar alla kundprojekt. I rollen ansvarar du för att hantera och administrera inkommande ärenden via telefon och mejl. Din primära arbetsuppgift är att hitta rätt lösning till kunderna samt att administrera i olika affärssystem.

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:
– Strukturerad
– Klarar av att hantera många projekt samtidigt
– God kommunikationsförmåga i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office

Meriterande kunskap/certifikat:
– Tidigare erfarenhet av kundkontakt
– Van att ha telefon och dator som arbetsverktyg

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid.

Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer att ha möjlighet att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tiina Klinga, COO på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i formuläret nedanför

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Montagechef sökes

Vi söker en Montagechef

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld.
Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att
påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat
över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar och vi
kundanpassar varje projekt.

Vi söker nu en Montagechef. Tillträde 2003-03-01 och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll
tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som montagechef är du spindeln i nätet för vår operativa verksamhet.

Du leder 4 montageteam, 2 elektriker, produktionsplanerare, installationskoordinator och en kundkoordinator. Totalt 16 personer.

Du är en ledare som leder ute i verksamheten bland våra montageteam och du är inte främmande för att själv hoppa in vid behov. Det är 1-2 dagars administration på kontoret / vecka. Montagechefen är ansvarig för kontinuerligt förbättra vår effektivitet genom närvaro, planering och motivation. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– Goda ledaregenskaper och trivs med att vara ledare
– Trivs att arbeta i ute-miljö
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Strukturerad och van att ha ”många bollar i luften”
– Trivs i att arbeta i ett starkt växande företag där mycket händer
– kommunikativ både i tal och skrift

Meriterande kunskap/certifikat:
Dokumenterad ledarerfarenhet i branschen eller närliggande branscher
– Ställningsbyggande
– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
Datorvana med speciellt MS Office

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna. Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Johnny Andersson, VD på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i formuläret nedanför.

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Dom diskreta solcellerna

Revolutionerande solcellsfilm

Solceller baserade på böjlig tunnfilmsteknik möjliggör att ta vara på solens energi i kombination med estetik. Solcellstak med funktion och design i harmoni! Ett flertal produkter finns att välja på:

 • Flexibla, tunna, vågiga solceller som skjuts in mellan existerande takpannor, perfekt för dig som har ett tak i bra skick
 • Flexibla, tunna, platta solceller med klisterbaksida som kan klistras fast på plåttak och papptak
 • Kan jämföras i estetisk nivå som en full takersättning med solcellstak