Så hanterar vi personuppgifter

Solcellsproffsen tar skydd av personuppgifter på allvar och vi gör vad vi kan för att ge insikt i hur vi använder och behandlar personlig information. Nedan finner du information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter över våra olika produkter och tjänster.

Senast uppdaterat: 21 oktober 2020

Vem är personuppgiftsansvarig?

Solcellsproffsen AB (xxxxxx-xxxx), med säte i Gatan 3 22, 333 22 Stockholm och kontakt-e-postadress kontakt@solcellsproffsen.se (“Solcellsproffsen”), är personuppgiftsansvarig för de data som samlas in via Solcellsproffsens webbplats och/eller Solcellsproffsen applikation [kollektivt “Plattformen”].

Syften och rättslig grund för behandling

Alla personuppgifter som samlas in via Plattformen kan komma att behandlas på följande rättsliga grund:

 • Solcellsavtalet som tecknas med Solcellsproffsen (“Avtalet”).

 • Uppskattning av potentialen för solceller på en adress på kundens begäran.

 • Samtycke till att få e-postmeddelanden angående den uppskattade solcellspotentialen.

 • Samtycke till att få personanpassad kommunikation om subventioner, produktfördelar, specialerbjudanden samt Solcellsproffsen andra produkter och tjänster.

Personuppgifter vi behandlar om dig

När du kontrollerar ditt taks potential för solceller, samlar vi in din hemadress och e-postadress från dig om du har gett ditt samtycke till detta. Vi kan också be om ytterligare data för att beräkna en uppskattning av din elförbrukning i syfte att kunna erbjuda anpassade installationsstorlekar. Syftet är att kunna ge en uppskattning för installation av solceller på ditt tak, samt att hantera kundrelationen med dig och slutföra leveransen. E-postadressen används för att kommunicera med dig genom personlig uppföljning, nyhetsbrev och eventuell annan kommunikation om Solcellsproffsens produkter och tjänster som du kan vara intresserad av. Om du inte vill ta emot nyhetsbrev kan du välja bort det här.

Vi samlar in och lagrar uppgifter om den adress där du uppskattar solcellspotentialen, såsom azimut, takets lutning, yta och höjd, för att göra en bedömning av energipotentialen för solceller på ditt tak samt en prisberäkning. Vi sparar denna information för analys så att vi kan förbättra beräkningarna i framtiden.

Om du vill gå vidare med en uppskattning kommer vi att be dig om ditt namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan kontakta dig för att klargöra eventuella tvivel och, om lämpligt, skicka dig en formell offert. All begärd information är nödvändig för att ingå Avtalet. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer Solcellsproffsen inte att kunna ingå ett avtal med dig.

Om du accepterar offerten kan vi komma att skicka ditt namn, telefonnummer och avtalsdokumentet till en av våra partners för digitala signaturer, såsom DocuSign, som fungerar som personuppgiftsbiträde.

Om du väljer att finansiera installationen av solcellerna med ett sollån, kommer du att vidarebefordras till vår bankpartner för detta ändamål. Bankpartnern kommer att fråga dig direkt om dina personuppgifter för att kontrollera kreditvärdighet och tillhandahålla lånet. Bankpartnern fungerar i detta fall som personuppgiftsansvarig. Med undantag för ansökans status delar bankpartnern inte någon personlig information som tillhandahållits dem tillbaka till Solcellsproffsen.

Om denna information skulle vara nödvändig kan vi också komma att be om ditt personliga ID-nummer. I så fall är syftet antingen att fylla i ansökningar där denna information krävs eller att vidarebefordra den till bankpartnern om du har ansökt om ett lån. Ditt personliga ID-nummer kommer att lagras krypterat.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på i vilket syfte de erhölls. Om din information används för flera ändamål som kräver olika lagringsperioder använder vi den längsta.

Personuppgifter som behandlas enligt ditt samtycke kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke, eller begär att dina data raderas eller lämnar in ett klagomål.

Personuppgifter som behandlas för att utföra Avtalet eller låneavtalet kommer att sparas under hela den relevanta kontraktstiden.

Personuppgifter som behandlas under Solcellsproffsen legitima intressen kommer att sparas så länge Solcellsproffsen behöver följa/uppnå dem.

När dessa perioder har upphört eller din begäran om att radera din personliga information har uppfyllts kommer vi endast att spara dina personuppgifter, blockerade, under den tid som krävs enligt lag. Detta innebär att de inte får behandlas för något annat syfte än att göra dem tillgängliga för domstolar eller behöriga offentliga myndigheter, för att uppfylla skyldigheter som uppstår till följd av behandlingen och endast under dess begränsningsperiod. När denna period har gått ut kommer uppgifterna att förstöras.

Med vem kan vi dela dina personuppgifter?

Om du har valt att byta elleverantör till en av våra partners i samband med att du beställer ett solpanelsystem, skickar vi dina kontaktuppgifter till din valda elleverantör så att de kan kontakta dig.

Vi kan komma att dela din information med personuppgiftsbiträden inom energiförbrukning för att fråga om din elförbrukning i syfte att erbjuda anpassade installationsstorlekar.

Efter att Solcellsproffsen har planerat din installation i detalj delar vi din kontaktinformation, adress och projektdata med vår installatör.

När vi ansluter din installation till elnätet delar vi dina kontaktuppgifter och information om solpanelsinstallationen med din elnätsägare.

När installationen är i drift och ansluten till nätverket kommer produktionsdata från din växelriktare att delas med tillverkaren av växelriktaren för analys och eventuell felsökning. Dessa data säger ingenting om din energianvändning i allmänhet, bara om solen skiner på din installation.

Produktionsdata från installationen samlas också in av Solcellsproffsen. Denna information används för analys och eventuell felsökning. Uppgifterna utgör grunden för den statistik som återfinns på Min sida och i Solcellsproffsen-apparna.

Solcellsproffsen kan komma att använda produktionsdata kopplade till adresser för att förbättra beräkningsmodeller, både internt och i samarbete med andra entiteter inom solenergibranschen, och dela informationen offentligt. När data delas kommer de att göras anonyma i största möjliga utsträckning, men platsen är en viktig del i analysen av produktionsdata.

Dina personuppgifter kan komma att delas med personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till Solcellsproffsen. Solcellsproffsen säkerställer att de alla följer gällande dataskyddslagstiftning genom att underteckna ett databehandlingsavtal enligt art. 28 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Chatt och e-post

När du kommunicerar med oss via e-post till en av våra support- eller försäljningsadresser, eller chattfunktionen på webbplatsen, sparas utbytet av meddelanden så att vi med tiden kan hjälpa dig på bästa sätt. Både chatt- och e-postmeddelanden sparas i Hubspot.

Vi använder för närvarande MailChimp för att skicka vårt nyhetsbrev. I samband med detta sparas din e-postadress tillsammans med information som vilken produkt du visade intresse för och i vilken region du bor. Om du väljer bort nyhetsbrevet kommer tjänsten fortfarande att ha din e-postadress i systemet för att förhindra att du anmäls igen. Alla andra data raderas.

Dessa företag fungerar som personuppgiftsbiträden.

Felspårning

För att kunna förbättra vår programvara loggar vi undantag och fel som inträffar på vår webbplats och i apparna. Dessa felhändelser, samt data förknippade med det tillstånd systemet var i när felet inträffade, samlas in av en extern tjänst. Vi använder för närvarande Sentry för detta. Informationen lagras i 90 dagar.

Datalagring och system för säkerhetskopiering

Webbplatsen och Solcellsproffsen-appar använder flera Solcellsproffsen-tjänster i det inre systemet. Dessa tjänster körs uteslutande i molnet och använder därför flera tredjepartssystem. Servrar, databaser och datalagring tillhandahålls av Amazon och Heroku, som är en tjänst ovanpå Amazon-plattformen ägd av Salesforce. Vi använder datacenter i Europa om möjligt, främst i Irland och Tyskland.

Automatiserade SMS och e-post

Vi använder Mailgun och Twilio för både e-post och SMS . Det kan exempelvis gälla information om ändringar avseende installationen etc. Tjänsterna lagrar metadata för spårning och felsökning.

Intern kommunikation

För intern kommunikation använder vi Slack. Våra inre system skickar uppdateringar till tjänsten i samband med händelser relaterade till kundbeteende. Dessa uppdateringar kan bland annat innehålla namn, adress och kontaktuppgifter.

För e-post och fillagring använder vi Google G Suite. Se “Lösenordsrutiner” nedan för hur vi hanterar åtkomst till dessa tjänster.

Ovan nämnda företag fungerar som personuppgiftsbiträden.

Tillgång till känsliga data

Där våra system hanterar känsliga uppgifter är dessa endast tillgängliga för Solcellsproffsen utvecklare och andra anställda med ett berättigat behov av tillgång. Krypteringskoder, som bland annat används för lagring av känsliga data, är endast tillgängliga för Solcellsproffsen utvecklare. Alla maskiner som används för utveckling, och som kan ha kopior av data från produktionssystem, har ett krypterat filsystem.

All datakommunikation med externa partners är krypterad.

Lösenordsrutiner

Alla Solcellsproffsen anställda är skyldiga att använda tvåfaktorsautentisering samt lösenordsskyddade telefoner och enheter när de loggar in på Solcellsproffsens system. Alla externa samarbetspartners (installatörer etc.) som har tillgång till Solcellsproffsens system använder personliga konton som endast har åtkomst till relevanta delar av systemet.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss för att begära åtkomst, kopior, korrigering, begränsning eller radering av de personuppgifter vi lagrar om dig. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Solcellsproffsen till vår företagsadress eller via e-post till privacy@ Solcellsproffsen.se, med något bevis på din identitet (t.ex. en kopia av ditt ID-kort eller pass). Under vissa omständigheter kan du också invända mot behandling av data samt utöva din rätt till dataportabilitet.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi kommer att hålla din integritetsskyddspolicy uppdaterad när tjänsten ändras. Högst upp på sidan hittar du en datumstämpel som anger när vi senast uppdaterade innehållet. Om vi gör någon större förändring som påverkar registrerade kunder, kommer du att meddelas om detta via e-post.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Svenske Datainspektionen, Box 8114
104 20 Stockholm. Solcellsproffsen har en egen dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post på privacy@ Solcellsproffsen.se.

Lämna era
uppgifter,

Så hör vi av oss

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Tis - Fre 09:00 - 16:00

PylonTech

Känt märke inom modern batterilagring för grön energi

PylonTech  erbjuder olika lösningar för batterilagring, både designade modulära batterisystem för villabruk och större rackbaserade system för fastigheter.

 • Kapacitet 7-14 kWh för stapelbara ”villamoduler”, 26-81 kWh för rackmonterad lösning
 • Kompatibelt med växelriktare från bla Sungrow ihop med villamoduler
 • Kompatibelt med EnergyHub från Ferroamp ihop med rackmonterad lösning för fastigheter

Nilar – Unik svensk design och tillverkning

Nilar erbjuder en gammal beprövad litiumfri batteriteknologi i ny tappning. Patenterad svensk ingenjörskonst!

 • Klarar låga arbetstemperaturer och är den enda batterilagringen som kan stå i ouppvärmt utrymme
 • Brandsäkrare kemi utan litium
 • Potentiellt utbytbar elektrolyt när batteriet närmar sig slutet på livslängden och kan således få nytt liv – hållbart!
 • Kapacitet mellan ca 6-28 kWh
 • Berättigat till 50% Grön ROT

LG

Välkänt premiummärke inom batteritillverkning och andra elektronikprodukter

 • Kapacitet mellan ca 6.5-13 kWh
 • Kompatibelt med växelriktare från SMA, SolarEdge mfl
 • Berättigat till 50% Grön ROT

BYD – den stabila modulära designen

BYD erbjuder ett stabilt och prisvärt modulärt batterisystem där batterimoduler staplas på varandra och kan byggas ut efter hand.

 • Kapacitet mellan ca 5-22 kWh
 • Kompatibelt med växelriktare från Fronius, SolarEdge, Sungrow mfl.
 • Berättigat till 50% Grön ROT

Ferroamp

Svensk ingenjörskonst

Ferroamp erbjuder ett modulärt systemtänk där det finns både flera modeller av batterilager att välja på samt att det är möjligt att kombinera olika batterilager parallellt, både idag och imorgon. Maximalt framtidssäkert med andra ord.

 • Kapacitet mellan ca 10-15 kWh, kan sammankopplas flera enheter för större kapaciteter.
 • Kan kombineras med batterilager från PylonTech med kapacitet 26-81 kWh, kan även sammankopplas flera enheter
 • Kompatibelt med Energyhub från Ferroamp
 • Berättigat till 50% Grön ROT

De Elproducerande Terasstaket

Revolutionerande genomskinliga solceller

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De Elproducerande Terasstaket

Revolutionerande genomskinliga solceller

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Terasstaket som skuggar genom att ta en del av solen till energi

Med de nya solcellerna kan vi tona våra glastak och få El

Ta del av den senaste solcellstekniken som förenar de allra bästa egenskaperna för skärmtak, tak på uterum, orangeri, växthus eller varför inte som balkongräcke. Den ultimata lösningen som är både snygg, maximalt funktionell och tar vara på solenergin.

 • Semitransparenta solceller som ger ett fantastiskt härligt ljusinsläpp och utsikt mot himlen
 • Solcellerna tillverkas av tåligt härdat+laminerat glas som klarar stora snölaster och uppfyller säkerhetskrav enligt BBR
 • Solcellerna finns både som enkelglas för exempelvis skärmtak/terasstak eller balkongräcken och som dubbel eller trippel isolerglas för optimal värmeisolering till uterum, orangeri eller varför inte som takfönster på villan
 • U-värde ner till 0,8 vilket innebär bättre värmeisolering än kanalplast och kombinerat med solcellernas elproduktion möjliggör att bygga uterum som är självförsörjande på energi
 • Finns att få med valfri transparens mellan 10-90%
 • Ger ett mycket behagligt och mjukt ljus så att man slipper solskyddsgardiner i taket
 • Dämpar den oönskade värmen från solen sommartid när solen står högt. Undvik att det blir bastu i uterummet!

Taket som är snyggare och genererar El

Det nya taket är taket som betalar för sig själv

För nybyggnation eller renovering finns flera moderna lösningar som ersätter klassiska takbeläggningar och tar vara på solenergi med estetiken i behåll. Produkter finns både för integrering av klassiska solcellspaneler och som mindre specialdesignade solceller som utgör ditt nya tak ända ut i kanterna.

 • Vårt mest populära alternativ vid nyproduktioner
 • Lika lång livslängd som ett vanligt tak
 • Taket tjänar in sin egen kostnad och börjar sen betala av huset
 • Det absolut snyggaste alternativet

Golvet som genererar energi

Låt golvet göra mer nytta än att bara trampas på

Tjocka laminerade glasplattor med integrerade solceller av tunnfilmsteknik och halkskyddande yta. Plattorna kan även fås semitransparenta och kan då kombineras med belysning under. Låt golvet absorbera solenergi på dagen och sedan avge energi i form av behagligt ljus på kvällen.

 • Ta designen till en helt ny nivå
 • Perfekt runt poolen
 • Lika lång livslängd som vanliga golvplattor

Klassiska Sömlös

Nya klassiska solcellerna är nu lika snygga som effektiva

Klassiska högpresterande solceller finns nu även paketerade med så kallad shingelteknik och dolda elektriska ledare (back contact) vilket ger ett mycket snyggt och stilrent helsvart utseende. Panelerna kan monteras antingen med klassiskt skensystem och klämmor eller med ett elegantare inlay-system där panelerna skjuts in i skenor och skapar ett homogent och sömlöst utseende.

Dom diskreta solcellerna

Revolutionerande solcellsfilm

Solceller baserade på böjlig tunnfilmsteknik möjliggör att ta vara på solens energi i kombination med estetik. Solcellstak med funktion och design i harmoni! Ett flertal produkter finns att välja på:

 • Flexibla, tunna, vågiga solceller som skjuts in mellan existerande takpannor, perfekt för dig som har ett tak i bra skick
 • Flexibla, tunna, platta solceller med klisterbaksida som kan klistras fast på plåttak och papptak
 • Kan jämföras i estetisk nivå som en full takersättning med solcellstak