Så hanterar vi personuppgifter

Solcellsproffsen tar skydd av personuppgifter på allvar och vi gör vad vi kan för att ge insikt i hur vi använder och behandlar personlig information. Nedan finner du information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter över våra olika produkter och tjänster.

Senast uppdaterat: 21 oktober 2020

Vem är personuppgiftsansvarig?

Solcellsproffsen AB (xxxxxx-xxxx), med säte i Gatan 3 22, 333 22 Stockholm och kontakt-e-postadress kontakt@solcellsproffsen.se (“Solcellsproffsen”), är personuppgiftsansvarig för de data som samlas in via Solcellsproffsens webbplats och/eller Solcellsproffsen applikation [kollektivt “Plattformen”].

Syften och rättslig grund för behandling

Alla personuppgifter som samlas in via Plattformen kan komma att behandlas på följande rättsliga grund:

 • Solcellsavtalet som tecknas med Solcellsproffsen (“Avtalet”).

 • Uppskattning av potentialen för solceller på en adress på kundens begäran.

 • Samtycke till att få e-postmeddelanden angående den uppskattade solcellspotentialen.

 • Samtycke till att få personanpassad kommunikation om subventioner, produktfördelar, specialerbjudanden samt Solcellsproffsen andra produkter och tjänster.

Personuppgifter vi behandlar om dig

När du kontrollerar ditt taks potential för solceller, samlar vi in din hemadress och e-postadress från dig om du har gett ditt samtycke till detta. Vi kan också be om ytterligare data för att beräkna en uppskattning av din elförbrukning i syfte att kunna erbjuda anpassade installationsstorlekar. Syftet är att kunna ge en uppskattning för installation av solceller på ditt tak, samt att hantera kundrelationen med dig och slutföra leveransen. E-postadressen används för att kommunicera med dig genom personlig uppföljning, nyhetsbrev och eventuell annan kommunikation om Solcellsproffsens produkter och tjänster som du kan vara intresserad av. Om du inte vill ta emot nyhetsbrev kan du välja bort det här.

Vi samlar in och lagrar uppgifter om den adress där du uppskattar solcellspotentialen, såsom azimut, takets lutning, yta och höjd, för att göra en bedömning av energipotentialen för solceller på ditt tak samt en prisberäkning. Vi sparar denna information för analys så att vi kan förbättra beräkningarna i framtiden.

Om du vill gå vidare med en uppskattning kommer vi att be dig om ditt namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan kontakta dig för att klargöra eventuella tvivel och, om lämpligt, skicka dig en formell offert. All begärd information är nödvändig för att ingå Avtalet. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer Solcellsproffsen inte att kunna ingå ett avtal med dig.

Om du accepterar offerten kan vi komma att skicka ditt namn, telefonnummer och avtalsdokumentet till en av våra partners för digitala signaturer, såsom DocuSign, som fungerar som personuppgiftsbiträde.

Om du väljer att finansiera installationen av solcellerna med ett sollån, kommer du att vidarebefordras till vår bankpartner för detta ändamål. Bankpartnern kommer att fråga dig direkt om dina personuppgifter för att kontrollera kreditvärdighet och tillhandahålla lånet. Bankpartnern fungerar i detta fall som personuppgiftsansvarig. Med undantag för ansökans status delar bankpartnern inte någon personlig information som tillhandahållits dem tillbaka till Solcellsproffsen.

Om denna information skulle vara nödvändig kan vi också komma att be om ditt personliga ID-nummer. I så fall är syftet antingen att fylla i ansökningar där denna information krävs eller att vidarebefordra den till bankpartnern om du har ansökt om ett lån. Ditt personliga ID-nummer kommer att lagras krypterat.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på i vilket syfte de erhölls. Om din information används för flera ändamål som kräver olika lagringsperioder använder vi den längsta.

Personuppgifter som behandlas enligt ditt samtycke kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke, eller begär att dina data raderas eller lämnar in ett klagomål.

Personuppgifter som behandlas för att utföra Avtalet eller låneavtalet kommer att sparas under hela den relevanta kontraktstiden.

Personuppgifter som behandlas under Solcellsproffsen legitima intressen kommer att sparas så länge Solcellsproffsen behöver följa/uppnå dem.

När dessa perioder har upphört eller din begäran om att radera din personliga information har uppfyllts kommer vi endast att spara dina personuppgifter, blockerade, under den tid som krävs enligt lag. Detta innebär att de inte får behandlas för något annat syfte än att göra dem tillgängliga för domstolar eller behöriga offentliga myndigheter, för att uppfylla skyldigheter som uppstår till följd av behandlingen och endast under dess begränsningsperiod. När denna period har gått ut kommer uppgifterna att förstöras.

Med vem kan vi dela dina personuppgifter?

Om du har valt att byta elleverantör till en av våra partners i samband med att du beställer ett solpanelsystem, skickar vi dina kontaktuppgifter till din valda elleverantör så att de kan kontakta dig.

Vi kan komma att dela din information med personuppgiftsbiträden inom energiförbrukning för att fråga om din elförbrukning i syfte att erbjuda anpassade installationsstorlekar.

Efter att Solcellsproffsen har planerat din installation i detalj delar vi din kontaktinformation, adress och projektdata med vår installatör.

När vi ansluter din installation till elnätet delar vi dina kontaktuppgifter och information om solpanelsinstallationen med din elnätsägare.

När installationen är i drift och ansluten till nätverket kommer produktionsdata från din växelriktare att delas med tillverkaren av växelriktaren för analys och eventuell felsökning. Dessa data säger ingenting om din energianvändning i allmänhet, bara om solen skiner på din installation.

Produktionsdata från installationen samlas också in av Solcellsproffsen. Denna information används för analys och eventuell felsökning. Uppgifterna utgör grunden för den statistik som återfinns på Min sida och i Solcellsproffsen-apparna.

Solcellsproffsen kan komma att använda produktionsdata kopplade till adresser för att förbättra beräkningsmodeller, både internt och i samarbete med andra entiteter inom solenergibranschen, och dela informationen offentligt. När data delas kommer de att göras anonyma i största möjliga utsträckning, men platsen är en viktig del i analysen av produktionsdata.

Dina personuppgifter kan komma att delas med personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till Solcellsproffsen. Solcellsproffsen säkerställer att de alla följer gällande dataskyddslagstiftning genom att underteckna ett databehandlingsavtal enligt art. 28 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Chatt och e-post

När du kommunicerar med oss via e-post till en av våra support- eller försäljningsadresser, eller chattfunktionen på webbplatsen, sparas utbytet av meddelanden så att vi med tiden kan hjälpa dig på bästa sätt. Både chatt- och e-postmeddelanden sparas i Hubspot.

Vi använder för närvarande MailChimp för att skicka vårt nyhetsbrev. I samband med detta sparas din e-postadress tillsammans med information som vilken produkt du visade intresse för och i vilken region du bor. Om du väljer bort nyhetsbrevet kommer tjänsten fortfarande att ha din e-postadress i systemet för att förhindra att du anmäls igen. Alla andra data raderas.

Dessa företag fungerar som personuppgiftsbiträden.

Felspårning

För att kunna förbättra vår programvara loggar vi undantag och fel som inträffar på vår webbplats och i apparna. Dessa felhändelser, samt data förknippade med det tillstånd systemet var i när felet inträffade, samlas in av en extern tjänst. Vi använder för närvarande Sentry för detta. Informationen lagras i 90 dagar.

Datalagring och system för säkerhetskopiering

Webbplatsen och Solcellsproffsen-appar använder flera Solcellsproffsen-tjänster i det inre systemet. Dessa tjänster körs uteslutande i molnet och använder därför flera tredjepartssystem. Servrar, databaser och datalagring tillhandahålls av Amazon och Heroku, som är en tjänst ovanpå Amazon-plattformen ägd av Salesforce. Vi använder datacenter i Europa om möjligt, främst i Irland och Tyskland.

Automatiserade SMS och e-post

Vi använder Mailgun och Twilio för både e-post och SMS . Det kan exempelvis gälla information om ändringar avseende installationen etc. Tjänsterna lagrar metadata för spårning och felsökning.

Intern kommunikation

För intern kommunikation använder vi Slack. Våra inre system skickar uppdateringar till tjänsten i samband med händelser relaterade till kundbeteende. Dessa uppdateringar kan bland annat innehålla namn, adress och kontaktuppgifter.

För e-post och fillagring använder vi Google G Suite. Se “Lösenordsrutiner” nedan för hur vi hanterar åtkomst till dessa tjänster.

Ovan nämnda företag fungerar som personuppgiftsbiträden.

Tillgång till känsliga data

Där våra system hanterar känsliga uppgifter är dessa endast tillgängliga för Solcellsproffsen utvecklare och andra anställda med ett berättigat behov av tillgång. Krypteringskoder, som bland annat används för lagring av känsliga data, är endast tillgängliga för Solcellsproffsen utvecklare. Alla maskiner som används för utveckling, och som kan ha kopior av data från produktionssystem, har ett krypterat filsystem.

All datakommunikation med externa partners är krypterad.

Lösenordsrutiner

Alla Solcellsproffsen anställda är skyldiga att använda tvåfaktorsautentisering samt lösenordsskyddade telefoner och enheter när de loggar in på Solcellsproffsens system. Alla externa samarbetspartners (installatörer etc.) som har tillgång till Solcellsproffsens system använder personliga konton som endast har åtkomst till relevanta delar av systemet.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss för att begära åtkomst, kopior, korrigering, begränsning eller radering av de personuppgifter vi lagrar om dig. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Solcellsproffsen till vår företagsadress eller via e-post till privacy@ Solcellsproffsen.se, med något bevis på din identitet (t.ex. en kopia av ditt ID-kort eller pass). Under vissa omständigheter kan du också invända mot behandling av data samt utöva din rätt till dataportabilitet.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi kommer att hålla din integritetsskyddspolicy uppdaterad när tjänsten ändras. Högst upp på sidan hittar du en datumstämpel som anger när vi senast uppdaterade innehållet. Om vi gör någon större förändring som påverkar registrerade kunder, kommer du att meddelas om detta via e-post.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Svenske Datainspektionen, Box 8114
104 20 Stockholm. Solcellsproffsen har en egen dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post på privacy@ Solcellsproffsen.se.

Få en gratis
offert + samtal

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Starta ett kundsupport ärende

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Sungrow batterilager

Batteri SBR 160

Nilar – Unik svensk design och tillverkning

Nilar erbjuder en gammal beprövad litiumfri batteriteknologi i ny tappning. Patenterad svensk ingenjörskonst!

Klassiska Paneler

Svartvita paneler är det självklara valet när panelerna aldrig syns

De klassiska Svartvita panelerna är alltid de vi rekomenderar när solpanelerna aldrig syns, på exempelvis väldigt höga hus högt beläget. Då de är de mest effektiva panelerna samt de billigaste så kan det vara överflödigt att välja något annat.

Nya moderna paneler

Helsvarta peneler är det nya mest populära alternativet

Klassiska högpresterande solceller finns nu även paketerade med så kallad shingelteknik och dolda elektriska ledare (back contact) vilket ger ett mycket snyggt och stilrent helsvart utseende. Panelerna kan monteras antingen med klassiskt skensystem och klämmor eller med ett elegantare inlay-system där panelerna skjuts in i skenor och skapar ett homogent och sömlöst utseende.

Tjocka laminerade glasplattor med integrerade solceller av tunnfilmsteknik och halkskyddande yta. Plattorna kan även fås semitransparenta och kan då kombineras med belysning under. Låt golvet absorbera solenergi på dagen och sedan avge energi i form av behagligt ljus på kvällen.

 • Ta designen till en helt ny nivå
 • Perfekt runt poolen
 • Lika lång livslängd som vanliga golvplattor

Hållbaraste lösningen på marknaden

Glas Glas - Solpanelen med produktionsledet som är skonsammast mot miljön

De mest hållbara alternativet av solpaneler är Glas Glas panelen. För mer information kontakta oss.

Terasstaket som skuggar genom att ta en del av solen till energi

Med de nya solcellerna kan vi tona våra glastak och få El

Ta del av den senaste solcellstekniken som förenar de allra bästa egenskaperna för skärmtak, tak på uterum, orangeri, växthus eller varför inte som balkongräcke. Den ultimata lösningen som är både snygg, maximalt funktionell och tar vara på solenergin.

 • Semitransparenta solceller som ger ett fantastiskt härligt ljusinsläpp och utsikt mot himlen
 • Solcellerna tillverkas av tåligt härdat+laminerat glas som klarar stora snölaster och uppfyller säkerhetskrav enligt BBR
 • Solcellerna finns både som enkelglas för exempelvis skärmtak/terasstak eller balkongräcken och som dubbel eller trippel isolerglas för optimal värmeisolering till uterum, orangeri eller varför inte som takfönster på villan
 • U-värde ner till 0,8 vilket innebär bättre värmeisolering än kanalplast och kombinerat med solcellernas elproduktion möjliggör att bygga uterum som är självförsörjande på energi
 • Finns att få med valfri transparens mellan 10-90%
 • Ger ett mycket behagligt och mjukt ljus så att man slipper solskyddsgardiner i taket
 • Dämpar den oönskade värmen från solen sommartid när solen står högt. Undvik att det blir bastu i uterummet!

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De Elproducerande Terasstaket

Revolutionerande genomskinliga solceller

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TERASSTAKET SOM SKUGGAR GENOM ATT TA EN DEL AV SOLEN TILL ENERGI

Med de nya solcellerna kan vi tona våra glastak och få El

Ta del av den senaste solcellstekniken som förenar de allra bästa egenskaperna för skärmtak, tak på uterum, orangeri, växthus eller varför inte som balkongräcke. Den ultimata lösningen som är både snygg, maximalt funktionell och tar vara på solenergin.

 • Semitransparenta solceller som ger ett fantastiskt härligt ljusinsläpp och utsikt mot himlen
 • Solcellerna tillverkas av tåligt härdat+laminerat glas som klarar stora snölaster och uppfyller säkerhetskrav enligt BBR
 • Solcellerna finns både som enkelglas för exempelvis skärmtak/terasstak eller balkongräcken och som dubbel eller trippel isolerglas för optimal värmeisolering till uterum, orangeri eller varför inte som takfönster på villan
 • U-värde ner till 0,8 vilket innebär bättre värmeisolering än kanalplast och kombinerat med solcellernas elproduktion möjliggör att bygga uterum som är självförsörjande på energi
 • Finns att få med valfri transparens mellan 10-90%
 • Ger ett mycket behagligt och mjukt ljus så att man slipper solskyddsgardiner i taket
 • Dämpar den oönskade värmen från solen sommartid när solen står högt. Undvik att det blir bastu i uterummet!

Ferroamp

Svensk ingenjörskonst

Ferroamp erbjuder ett modulärt systemtänk där det finns både flera modeller av batterilager att välja på samt att det är möjligt att kombinera olika batterilager parallellt, både idag och imorgon. Maximalt framtidssäkert med andra ord.

BYD BATTERILAGER

Batteri BYD 10,2

LG

Välkänt premiummärke inom batteritillverkning och andra elektronikprodukter

PylonTech

Känt märke inom modern batterilagring för grön energi

PylonTech  erbjuder olika lösningar för batterilagring, både designade modulära batterisystem för villabruk och större rackbaserade system för fastigheter.

SOLAX Batterilager

Batteri Solax 12 kW

Charge Amps - Design

Svensk stilren industridesign

Svenskt företag som utvecklar och tillverkar laddboxar av högsta kvalitet med design och smarta funktioner i fokus.

2 modeller: Charge Amps Halo är modellen med en fast kabel på 7,5 meter medan Aura har två uttag. Halo är även utrustad med praktiskt shuckouttag (vanligt 230V-uttag) och har inbyggd LED-belysning som hjälper dig i mörkret.

Ceasar Tech

Den svenska experten inom batteriladdningsteknik med 30 års erfarenhet

CTEK Chargestorm Connected 2 är laddboxen som kan det mesta och kan integreras med Ferroamp. Kan även fås med ett praktiskt schukouttag (vanligt 230V-uttag). Dessutom är det valbart om man vill ha 1 eller 2 uttag, 1 eller 2 fasta kablar eller ett uttag och en fast kabel.

Garo

Populär svensk tillverkare med futuristisk design

Garo GLB är en enkel och lättanvänd produkt som även är robust

Easee

Easee Home – Norsk smidig mångsysslare

Easee Home är laddboxen som kan det mesta till ett attraktivt pris.

Zaptech

Zaptec – Norskt innovativ specialist på laddlösningar

Zaptec Go är förmodligen marknadens mest kompakta laddbox medan Zaptec Pro är en av de mest kompetenta modellerna.

Solcellsmontörer sökes

Vi söker just nu 3 Solcellsmontörer

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker tre nya solcellsmontörer till vårt installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som solcellsmontör hos Solcellsproffsen arbetar du med att montera solpaneler och dra kabel på tak, på fasad och på mark. Du kommer även montera taktillbehör, såsom snörasskydd m.m, samt bygga ställning och montera fallskydd. I tjänsten kommer du att dokumentera ditt utförda arbete. Du kommer att ha en del kontakt med kunder så ett starkt
kundfokus är viktigt.

DIN BAKGRUND

Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– God förmåga att arbeta i grupp
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Har tålamod

Meriterande kunskap/certifikat:

– Ställningsbyggande

– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
– Tidigare erfarenhet av arbete på tak, till exempel som solcellsmontör eller takläggare

Du bör vara en händig person som kan hantera verktyg.

B-körkort är ett krav.

INFORMATION OCH KONTAKT

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer främst att arbeta i Storstockholm.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Få en gratis offert +
ett Samtal

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Montörsledare sökes

Vi söker en montörsledare

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker tre nya solcellsmontörer till vårt installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som solcellsmontör hos Solcellsproffsen arbetar du med att montera solpaneler och dra kabel på tak, på fasad och på mark. Du kommer även montera taktillbehör, såsom snörasskydd m.m, samt bygga ställning och montera fallskydd. I tjänsten kommer du att dokumentera ditt utförda arbete. Du kommer att ha en del kontakt med kunder så ett starkt
kundfokus är viktigt.

DIN BAKGRUND

Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– God förmåga att arbeta i grupp
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Har tålamod

Meriterande kunskap/certifikat:

– Ställningsbyggande

– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
– Tidigare erfarenhet av arbete på tak, till exempel som solcellsmontör eller takläggare

Du bör vara en händig person som kan hantera verktyg.

B-körkort är ett krav.

INFORMATION OCH KONTAKT

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer främst att arbeta i Storstockholm.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter

Elektriker sökes

Vi söker en Elektriker

Vi söker en Elektriker

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker en ny elektriker till våra installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som elektriker på Solcellsproffsen är du ansvarig för att utföra uppgifter med hög kvalitet och kompetens. Kundservice är även viktigt hos oss och därav värdesätter vi social kompetens även. Tillsammans med oss kommer du att arbeta med installation av våra skräddarsydda och premium solcellssystem, batterilagringssystem samt elbilsladdare.

Primära uppgifter

* Elinstallation och Kabelförläggning

* Programmering, driftsättning och funktionstest

Kvalifikationer

Attityd är viktigt hos oss, därför söker vi dig med ett positivt mindset. Vi uppskattar en bra förmåga att arbeta i team, men det viktigaste är att du är självgående då vi har högt tempo. Som person är du lösningsorienterad och har en förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat.

Krav
– Giltigt B-körkort
– Elektrikerutbildning
– God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska

Vi erbjuder
– Friskvårdsbidrag
– Karriärsteg
– Team-aktiviteter

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

FÖRBÄTTRAD LEVERANSGARANTI

Pga osäkerhet i marknaden gällande leveranstider har vi förbättrat vår leveransgaranti.

Efter ordergodkännande får du ett preliminärt installationsdatum. Senast 15 arbetsdagar efter det datumet beräknas anläggningen vara installerad och funktionstestad av oss. Om leverans inte kan ske inom denna tid och det beror på Solcellsproffsens försumlighet eller kapacitetsbrist utgår ersättning med 1,5kr/kWh inkl moms för utebliven beräknad produktion i upp till 3 månader.

Teknisk SÄljare / Projektör sökes

Vi söker en Teknisk säljare / Projektör

Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar och arbetar med unika kundlösningar.

Vi söker nu en Säljare / projektör. Tillträde snarast och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll
tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som teknisk säljare/projektör är du företagets fösta personliga kontakt.

För tillfället är det ingen uppsökande verksamhet då solcellsmarknaden är otroligt het och därav prioriterar vi de kunder som kontaktar oss.

Du är ansvarig genom hela affären men efter avtalsskrivning sker den löpande kommunikationen med kund genom våra projektledare och produktionsplanerare. Du gör hembesök, dokumenterar, föreslår en specifik lösning för kunden och hjälper kunden igenom till en lösning som passar kunden. Vårt primära arbetsområde är norra Stockholm- Uppsala – Norrtälje – Enköping

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:
– Trivs i din roll som säljare med kundkontakt
– Strukturerad
– Klarar av att hantera många projekt samtidigt
– God kommunikationsförmåga i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office
– Tekniskt intresse, gärna inom energi-lösningar

Meriterande kunskap/certifikat:
– Tidigare erfarenhet av försäljning och kundkontakt
– Teknisk bakgrund

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Vi har kontoret i Sollentuna och du kommer att ha möjlighet att arbeta hemifrån. Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Ferngren, Försäljningschef på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i
formuläret nedanför

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Kundkoordinator sökes

Vi söker en Kundkoordinator

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld.
Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att
påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat
över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar.

Vi söker nu en kundkoordinator. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i
din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som kundkoordinator hos oss är du första kontaktpunkt för våra nya kunder. Du är även den som har kontakt med våra kunder under projektets gång. Du är ansvarig för all kunddokumentation både internt och till kund. Kundkoordinator arbetar tätt med produktionsavdelningen som planerar alla kundprojekt. I rollen ansvarar du för att hantera och administrera inkommande ärenden via telefon och mejl. Din primära arbetsuppgift är att hitta rätt lösning till kunderna samt att administrera i olika affärssystem.

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:
– Strukturerad
– Klarar av att hantera många projekt samtidigt
– God kommunikationsförmåga i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office

Meriterande kunskap/certifikat:
– Tidigare erfarenhet av kundkontakt
– Van att ha telefon och dator som arbetsverktyg

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid.

Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer att ha möjlighet att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tiina Klinga, COO på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i formuläret nedanför

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Montagechef sökes

Vi söker en Montagechef

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld.
Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att
påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat
över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar och vi
kundanpassar varje projekt.

Vi söker nu en Montagechef. Tillträde 2003-03-01 och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll
tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som montagechef är du spindeln i nätet för vår operativa verksamhet.

Du leder 4 montageteam, 2 elektriker, produktionsplanerare, installationskoordinator och en kundkoordinator. Totalt 16 personer.

Du är en ledare som leder ute i verksamheten bland våra montageteam och du är inte främmande för att själv hoppa in vid behov. Det är 1-2 dagars administration på kontoret / vecka. Montagechefen är ansvarig för kontinuerligt förbättra vår effektivitet genom närvaro, planering och motivation. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– Goda ledaregenskaper och trivs med att vara ledare
– Trivs att arbeta i ute-miljö
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Strukturerad och van att ha ”många bollar i luften”
– Trivs i att arbeta i ett starkt växande företag där mycket händer
– kommunikativ både i tal och skrift

Meriterande kunskap/certifikat:
Dokumenterad ledarerfarenhet i branschen eller närliggande branscher
– Ställningsbyggande
– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
Datorvana med speciellt MS Office

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna. Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Johnny Andersson, VD på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i formuläret nedanför.

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Dom diskreta solcellerna

Revolutionerande solcellsfilm

Solceller baserade på böjlig tunnfilmsteknik möjliggör att ta vara på solens energi i kombination med estetik. Solcellstak med funktion och design i harmoni! Ett flertal produkter finns att välja på:

 • Flexibla, tunna, vågiga solceller som skjuts in mellan existerande takpannor, perfekt för dig som har ett tak i bra skick
 • Flexibla, tunna, platta solceller med klisterbaksida som kan klistras fast på plåttak och papptak
 • Kan jämföras i estetisk nivå som en full takersättning med solcellstak