Den här webbplatsen använder cookies för en bättre användarupplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.
Välkommen till Solcellsproffsen

Om oss

Solcellsproffsen är ett ingenjörs- och konsultföretag specialiserat på solcellssystem. Efter en återgång till grunden och renodling av vår verksamhet saluför vi nu kunskap, koordination och innovation. Vi rör oss i kedjan från god förståelse av tidig teknikutveckling av ny solcellsteknik, specifik & relevant kunskap om bygglovsgivning & konstruktionsfrågor samt skräddarsydda tekniska lösningar till redogörelse för hur prissäkring av nästkommande års elproduktion går till. Men bara när det gäller Solceller!

Ni kan inte köpa våra ingenjörer men väl deras expertis. Ta bland annat del av vår kunskap & ingenjörskompetens när:

  • Ni ska välja vilka komponenter som skall användas för att konstruera företagets tak- eller markplacerade solcellspark
  • Ni behöver utbilda er personal eller era kunder i solcellsteknik
  • Er säljorganisation akut eller långsiktigt behöver hjälp. Vi kan bland annat ta konstruktionsansvar av solcellsanläggningar och hjälpa till med inköp, logistik och upphandling av underentreprenörer
  • Särskiljning av inkomna anbud är svårt - eller när ni funderar över vad som är relevanta krav för er upphandling
  • Räddningstelefonen i fjällstugan absolut inte får bli strömlös


Om ni köper koordinationstjänster innebär det ofta att:

  • Vi samordnar era totala inköp av solcellspaneler, växelriktare & övriga komponenter till alla era pågående projekt och ser till att rätt komponent är på rätt plats i rätt tid.
  • Vi hjälper till så att era projekt blir uppförda i tid & inte bara på rätt sätt utan på ditt sätt. Det gör att er kundservice kan hjälpa era kunder oavsett vart i landet de finns, anläggningen är alltså konstruerad efter er standard. Detta gäller också de kunder vars solcellsanläggningar installerats av er egen personal likväl som de kundanläggningar som installerats av underentreprenörer
  • Vi samordnar era inköp med andras inköp för bästa möjliga inköpspriser & för att nå stordriftsfördelar av containertransporter, mellanlagring, rikstäckande installationskapacitet mm.
För dig som är...

Energibolag

Sitter ni idag i knäet på en grossist eller installatör med märkesknutet och smalt produktutbud? Är ni osäkra på om ni har fått tillräckligt bra pris på material? Solcellsproffsen har ett erbjudande till företag som säljer solcellsanläggningar vilket går ut på att vi tar hand om kvalitetskontroll och märkesoberoende upphandling av material och entreprenadarbeten, vi ger också utbildning, support och säljstöd så att ni kan fokusera på kundrelationen. Genom vår effektiva samordning av inköpsvolymer blir vi en part att räkna med och kan därmed ofta förhandla fram bättre priser än vad ni kan göra ensamma. Inköpskraften och tekniska kompetensen tillsammans med vårt koncept med öppna böcker där vi redovisar inköpspriser och bud skapar trygghet för er som solcellsleverantör. Det ska vara enkelt att sälja solceller! Ta kontakt med oss ta del av vårt unika win-win servicekoncept.

Fastighetsägare

Fastighetsägare ställs ofta inför många frågeställningar vid tanken på solceller. Hur ser de tekniska förutsättningarna ut avseende takbeläggning eller markförhållanden? Räcker befintlig elektrisk infrastruktur till? Finns möjlighet till en bra ekonomisk kalkyl? Frågorna kan som sagt vara många och solcellsproffsen kan i en konsultroll hjälpa till med förstudier, analyser och projektering. Finns intresse att gå vidare kan vi erbjuda uppförandet i samarbete med våra säljande partners. Vidare kan vi erbjuda tjänster för driftövervakning för att säkerställa att investeringen ger avkastning enlig plan.

Privatkund, lantbrukare etc.

Är du intresserad av att investera i solceller kan vi hjälpa dig på flera sätt. Vi kan tipsa dig om någon av våra duktiga kunder som säljer solcellsanläggningar eller så kan vi hjälpa dig med att granska offerter, utreda bygglovsfrågor, specialkonstruera en batterilösning eller göra en renodlad projektering som du kan ha som underlag för att handla varor och utförandetjänster av någon helt annan. Vi är märkesoberoende och rekommenderar alltid det som är bäst avseende pris, prestanda och kvalitet, ovsett vem du sedan handlar av.

Begär offert från oss eller våra partners!

* Namn

* Adress

* Postnummer

* Ort

* E-post

* Telefonnummer

Annan installationsadress?
Om annan installationsadress, fyll i adress, postnummer och ort här

Placering av solcellerna

Takets lutning (om placering på tak)

Årsförbrukning i kWh?

Jag vill också ha pris på

Hur stor huvudsäkring har du?

När planerar du köpa er solcellsanläggning?

Hur hittade du oss som leverantör?

Övrig information du vill meddela oss

SKICKA
Var vänlig vänta
Skickat!