Stödtjänster

Vi samarbetar med Checkwatt som ligger i framkant med utveckling av stödtjänster. Ett energilager som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet.

Energilagring + stödtjänster = Framtiden

Genom att ansluta ditt energilager till ett virtuellt kraftverk så bidrar det till stabilitet för hela nordens elnät. Stabilare elnät möjliggör installation av mer förnybar energi, bättre resurseffektivitet och lägre elnätskostnader överlag. Vid anslutning till nätverket så stöttar du även elnätet på lokal nivå.

Att leverera stödtjänster till svenska kraftnät innebär att du hjälper till i den gröna omställningen och som tack och incitament får du som resursägare ekonomisk ersättning.

Gå in på CheckWatt via länken och kolla på historisk avkastning och räkna ut vad du skulle kunna kan spara.

Såhär fungerar det

Virtuella kraftverk - Currently
Det virtuella kraftverket länkar samman batterier inom samma elområde och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät.
Som batteriägare behöver du inte göra någonting själv. Smart styrning optimerar användingen av ert energilager. Checkwatts Currently övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften. På så vis ser det till att gröna inveteringar lönar sig.

Bra att veta: I Skatteverket senaste uttalande 2024-01-25 meddelas att man inte kan kombinera Grönt teknikbidrag med att samtidigt teckna sig för stödtjänster. Men det visar sig att investeringar i egna energilager utan Grönt teknikbidrag ändå lönar sig i slutändan.

Energilager

Som ägare av ett energilager så kan du lagra energin som du producerar genom dina paneler. Med stödtjänster kan du styra flödet av energi

Balansera nätet

Det virtuella kraftverket länkar samman batterier inom samma elområde och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät.

checkwatt

Som batteriägare behöver du inte göra någonting själv. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för ägaren

Svenska kraftnät

Ett energilager (batteri) som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet.

Livefeedback av elproduktionen

Med currently följer EnergyinBalance som är en portal för att visualisera fastighetens förbrukning samt produktion och försäljning som ditt solcelssystem och energilager levererar.

Portalen används på webb eller som app

Plug and play

Vi är ensamma på marknaden med att ha tagit fram en Currently – Plug N Play* lösning som du inte behöver ha elektriker för att installera.

 *Plug N Play förutsätter att du har ett kompatibelt batteri installerat
 *Se här om ditt batteri är kompatibelt

Certifierad partner

investera i ett eget energilager

Ett energilager lagrar energi från dina solceller, så att solenergin kan användas under dygnets alla timmar. Detta gör att att du som har ett energilager kan optimera förbrukningen efter elpriset. Med energilagring är du också redo för att kunna få en extra inkomst genom att hjälpa elnätet. Detta eftersom att du kan sälja energi ut i nätet genom virituella nätverk. 

Fler och fler väljer idag att införskaffa energilager (även kallat hemmabatterier) till sin egna anläggning. Med energilager så kan man ibland göra egna inställningar i batteriet, exempel på dessa kan vara:

Vi installerar alltid i alternativ 1. Alternativ 2 och 3 kan beställas separat.

Vill du ansluta dig till stödtjänster?

Exempel årlig intjäning

Sungrow

BatteriBatterikapacitet i kWhÅrlig intjäning
Sungrow SBR0969,6 kWh17 345kr*
Sungrow SBR12812,8 kWh23 321kr*
Sungrow SBR16016,0 kWh29 735kr*

BYD

BatteriBatterikapacitet i kWhÅrlig intjäning
BYD HVS 5,15,1 kWh15 797kr*
BYD HVS 7,77,7 kWh23 850kr*
BYD HVS 10,210,2 kWh31 593kr*

Solax T30

BatteriBatterikapacitet i kWhÅrlig intjäning
Solax T30 6,06,0 kWh19 204kr*
Solax T30 9,09,0 kWh28 496kr*
Solax T30 12,012,0 kWh38 098kr*

Solax T58

BatteriBatterikapacitet i kWhÅrlig intjäning
Solax T58 11,211,2 kWh22 301kr*
Solax T58 17,317,3 kWh32 213kr*
Solax T58 2323 kWh42 744kr*

*De intäktsmöjligheter som genereras av ditt batteri är tagna av Checkwatt simulatorn på
www.checkwatt.se/batteri-intresse-kalkylen baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Tänk på att marknadspriserna kan svänga, denna kalkyl visar på bra avkastning bakåt i tiden. Hur det går i framtiden kan ingen förutspå, trots att det mesta pekar på att kalkylerna blir bättre år för år, marknadens priser kan gå både uppåt och nedåt.
**För att få ut denna ersättning så krävs två växelriktare, med en växelriktare på 10 kW uppnås en något lägre ersättning

Följande batterier och växelriktare är kompatibla och tillgängliga i Currently

Kompatibla Batterier

Sungrow SBR
BYD B-Box Premium HVS/HVM
Solax T-BAT H 6.0-12.0 (T30-modellen)
Solax T-BAT H 11.5-23.0 (T58-modellen)

Kompatibla Växelriktare

Sungrow SHxxRT
Solax X3-Hybrid-xx-D G4

Kompatibla Elhandelsbolag

Uppdaterad lista med kompatibla elhandelsbolag från CheckWatt hittar du här

Bixia
Arvika Kraft AB
Dalakraft AB
Eksjö Energi ELIT AB
Enkla Elbolaget i Sverige AB
GodEl I Sverige AB
Hallstaviks Elverk AB
Hedemora Elhandel AB
Jämtkraft AB
Karlskoga Energi & Miljö AB
Linde Energi Försäljning AB
Lysekils Energi Vind AB
Mer Sverige AB
Nybro Energi AB
Sundsvall Energi AB
Södra Medlemsel AB
Tibber AB
Uddevalla Energi AB
Upplands Energi AB
Årsunda Eldistribution AB

Under utveckling

Batterier

Huawei LUNA2000
Ferroamp/Pylontech ESS

Växelriktare

Huawei SUN2000-xxKTL-M
Ferroamp EnergyHub

Curently är en ny tjänst och det kommer löpande läggas till modeller och kompatibiltet, vill du att vi hör av oss när din anläggning är kompatibel?

Klicka på stödtjänster offert och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss

BatteriBatterikapacitet i kWh
Sungrowm SBR0969,6 kWh
Sungrow SBR12812,8 kWh
Sungrow SBR16016,0 kWh
Sungrow SBR 19219,5 kWh

Vanliga frågor

Tjänsten i punktform
 • Ett avtal mellan kund och Solcellsproffsen som reglerar bland annat arvoden och utbetalningar av de intäkter som genereras.
 • En portal på webben där man som kund kan logga in och följa systemets drift och de intäkter som genereras
 • En smart styrenhet installeras som tar över kontrollen helt och styr när det är mest lönsamt att ladda och ladda ur batteriet.


Systemet väljer hela tiden det som är mest
lönsamt av:

 • Elprisarbitrage
  Ladda när elpriset är lågt, ladda ur och sälj el när elpriset är högt. Detta ger ekonomisk vinst när skillnaden mellan köp och sälj är större än ca 1kr/kWh. Är skillnaden mindre är det inte lönsamt pga slitaget som blir på batteriet.
 • Stödtjänster mot Svenska Kraftnät
  Batteriet hjälper till att hålla frekvensen i våra elnät genom tjänsterna FCR-N, FCR-D, FFR etc.

  Ersättning betalas för beredskapen att kunna ladda eller ladda ur på kommando. Batteriet ligger alltså standby tills elnätet behöver stöd. FCR-D ger största intäkterna och nyttjas i skarpt läge bara en bråkdel av årets timmar vilket innebär en mycket god intäkt med väldigt lite slitage på batteriet.

 • Kapa effekttoppar

  I de fall batterianläggningen är kopplad till ett elnät där nätägaren tarbetalt för effekttoppar snarare än storlek på huvudsäkring så kan man spara pengar på att hålla nere sina effekttoppar.

  Batteriet laddar exempelvis ur när man kokar pastavattnet och slår på
  ugnen samtidigt för att hålla uttaget från elnätet lågt. Laddar sedan upp långsamt för att inte skapa en ny effekttopp. Batteriet jämnar helt enkelt ut effekten från elnätet och gör därmed att ägaren får lägre avgifter för elnätet.

Kan jag styra batteriet själv?

Som batteriägare släpper man kontrollen över sitt batteri till ett styrsystem vars avsikt är att maximera de besparingar och intäkter som ett batteri kan ge. Detta innebär att man inte samtidigt kan programmera in exempelvis ett eget schema för att ladda och ladda ur vid vissa tidpunkter. Det finns inte heller någon ekonomisk vinning i att styra själv eftersom den automatiska styrningen hela tiden väljer det som ger mest betalt för batteriägaren.

Vilka elhandlare stödjer tjänsten?

Idag rekommenderar vi obundet timprisavtal med Bixia, eller Tibber. Det finns fler elhandlare som står i startgroparna så inom kort förväntas fler elhandlare vara redo så att sund konkurrens uppstår. Med timpris från Bixia eller Tibber finns idag möjlighet att låta systemet arbeta både med elprisarbitrage och stödtjänster mot Svenska Kraftnät.

Plugin eller fast installation?

För att kunna ta del av dessa stödtjänster så behövs en styrenhet som man kopplar in i befintlig växelriktare. Denna styrenhet finns i 2 utföranden.

 1. Plugin lösning

  Om du redan har BYD eller Sungrow batterier tillsammans med en Sungrow växelriktare, då kan du själv montera och koppla in styrenheten, vilken kommer vara förmonterad i en kapsling. Kapslingen kommer utrustad med en 230V kontakt i ena änden (1,5m) samt 2st Ethernet (LAN kabel) ingångar. 1st ingång för fastighetens Ethernet kabel samt 1st utgång för Ethernet kabeln till växelriktaren. Det ingår inte Ethernet kablar i enheten, utan du köper separat den längd som behövs till din router samt till din växelriktare.

  Enheten är tänkt att sättas på väggen i närheten av ett 230V vägguttag. Kapslingen skall monteras inomhus, ej i minusgrader. För bästa driftsäkerhet och billigast drift över tid är det bäst att ansluta en Ethernet kabel (LAN kabel) till kapslingen. Alternativet är att förlita sig på en inbyggda 4G- mobiluppkoppling som innebär en överföringskostnad.

  Styrenheten/kapslingen kommer skickas per post med en enkel installationsanvisning. Kapslingens mått (h*b*d) 20cm*20cm*10cm

 2. Fast installation:
  Är man i behov av en hel batterilösning eller komplettera sin anläggning med flera batterier innan en checkwatt installationen är möjlig så hjälper vi på Solcellsproffsen gärna till med det. Vi har mångårig erfarenhet av såväl batteriinstallationer samt solcellsinstallationer. Vid en ny eller kompletterande batteriinstallation gör vi en fast installation av checkwatt enheten då vi ändå har en elektriker på plats. Dock endast i Stockholmsområdet. Man kan också köpa en fast installation av bara styrenheten om man inte själv kan installera den.
När är det klart? När kan vi köra igång?

Så fort vi ingått ett avtal kommer vi skicka ut Plug N Play styrenheten alternativt boka tid för en installation. Fast installation ca 2 mån leveranstid, Plug N Play lösning har ca 2 veckors leveranstid.

Som kund kan du förbereda dig och därmed snabba upp processen genom att innan leverans byta elhandlare till timpris på Bixia eller Tibber så är ”allt klart” när styrenheten ska installeras.

Påverkas din befintliga solcellsanläggning eller billadare?

Om du har en solcellsanläggning idag så kommer den i vissa fall påverkas av den smarta styrningen. Det kan uppstå tillfällen där produktionen av solel behöver strypas om dina huvudsäkringar inte klarar av effekten både från solel och batterilager. Det kan också vara så att det faktiskt ger mer betalt att stötta elnätet med frekvensreglering än vad solelen är värd. Dessa faktorer tar vi med i beräkningarna när vi projekterar en smart styrning till dig. Om du har en elbilsladdare kommer den fungera som idag och ta el antingen från egenproducerad el från taket eller köpt el från elnätet. Vi kommer också kunna erbjuda smart laddning kontrollerad av styrenheten i framtiden.

Skall jag komplettera mina solceller med batterilagring?

Du kan använda batterilagring för att lagra el från din solcellsanläggning om din anläggning producerar mer energi än vad du gör av med.

Det finns flera olika sätt att använda batterierna i hemmet.

– Lagra solenergin från dagen till kvällen.
– Kapa effekttoppar.
– Buffert vid strömavbrott.
– Ladda upp el från nätet till lägre kostnad.
– Sälja el till ditt nätföretag

Vilken växelriktare du väljer har betydelse för vilka möjligheter du har med din batterilagring. Beroende på storleken på din solcellsanläggning är batteristorleken 5-15 kWh vanligast.

F.r.om 2021-01-01 finns det nya statliga subventioner för privatpersoner för installationer och köp av batterilagring.

Se vår FAQ statliga subventioner eller https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.

Kan jag tjäna pengar med mitt batteri?

Med dina batterier kan du sälja din kapacitet för att hjälpa till att balansera elnätet. Vi säljer tjänster som gör det möjligt. Läs mer om checkwatts stödtjänst här och räkna ut vad du kan tjäna med ditt batteri.

Hör av dig till oss om du är intresserad att installera Currently till ditt batteri.

Fungerar solcells-anläggningen vid strömavbrott ?

En vanlig nätansluten solcellsanläggning ger inte el vid strömavbrott eftersom växelriktaren stängs av automatiskt när elen går. För att en anläggning ska fungera vid strömavbrott behövs dels batterier och växelriktaren måste ha stöd för så kallad ö-drift.

En enklare variant för ödrift är att man monterar ett eluttag på växelriktaren med ett eluttag under förutsättning att växelriktaren stödjer det. Du får du ett uttag för tex laddning av mobil mm. En mer omfattande variant är att använda mer av lagringen då krävs även skyddsutrustning såsom ett separat jordtag.

Detta är ett mer omfattande projekt.

Vad är en laddstation?

En laddstation, även kallad laddstolpe eller laddpunkt, är en anordning som används för att ladda elbilar och andra elfordon. Laddstationer kan vara installerade på offentliga platser, såsom parkeringsplatser och köpcentrum, eller på privata platser som bostäder och arbetsplatser. De omvandlar elektricitet från elnätet till en form som är lämplig för att ladda elfordonets batteri och möjliggör säker och effektiv överföring av energi. Laddstationer kan variera i laddhastighet och kompatibilitet beroende på modell och tillverkare.

Vad finns det för fördelar med en laddstation jämfört med vanligt eluttag?

Det finns flera fördelar med att använda en laddstation för elbilar jämfört med att ladda från ett vanligt eluttag:

 1. Snabbare laddning: Laddstationer är oftast utformade för att leverera högre effekt än vanliga eluttag, vilket innebär att de kan ladda elfordonets batteri snabbare. 

 2. Ökad säkerhet: Laddstationer är speciellt konstruerade för att hantera de högre effekter och strömmar som krävs för att ladda elbilar, vilket innebär att de är säkrare att använda än vanliga eluttag. De har inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar både användaren och fordonet, såsom överbelastningsskydd och jordfelsbrytare.

 3. Smarta funktioner: Många laddstationer är utrustade med smarta funktioner, såsom möjligheten att övervaka laddningsstatus och energiförbrukning via en smartphone-app. Detta kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina laddningsvanor och optimera energianvändningen.

 4. Förberedd för framtiden: Laddstationer är ofta konstruerade för att vara kompatibla med nuvarande och framtida elfordon, vilket innebär att de kan erbjuda snabbare och mer effektiv laddning när tekniken fortsätter att utvecklas.

 5. Ökad fastighetsvärde: Att ha en laddstation installerad på fastigheten ökar fastighetsvärdet för potentiella köpare.

Sammanfattningsvis kan en laddstation erbjuda snabbare, säkrare och mer bekväm laddning för elfordon jämfört med att använda ett vanligt eluttag.

Hur mycket snabbare laddar jag med laddstation jämfört med vägguttag?

Låt oss jämföra en genomsnittlig laddningstid för att fulladda ett batteri på 60 kWh genom antingen vägguttag alternativt laddstation:

(Det här är en uppskattning och den faktiska laddningstiden kan variera beroende på batteristorlek, fordonets laddningskapacitet och den aktuella strömmen som levereras av uttaget.)

 1. Svenskt normalt vägguttag (1-fas, 10A): Med en effekt på 2,3 kW kan det ta cirka 26 timmar att fulladda ett 60 kWh-batteri med ett svenskt normalt vägguttag. 

 2. Laddstation (Typ 2-laddare, 1-fas, 32A): Vanligtvis kan dessa ha en effekt på 7,4 kW. Med denna effekt kan det ta cirka 8 timmar att fulladda ett 60 kWh-batteri.  

Det här är återigen en uppskattning och den faktiska laddningstiden kan variera beroende på batteristorlek, fordonets laddningskapacitet och den aktuella strömmen som levereras av uttaget, men ger en rättvis jämförelse.

Finns det subventioner för installation av laddstation?

Det gröna teknikavdraget täcker kostnaderna för installation av laddstationer för privatpersoner i Sverige. Det gröna teknikavdraget ger en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden för installationen av en laddstation (laddpunkt) för elbilar.

För att få avdraget måste installationen utföras av en auktoriserad installatör och uppfylla gällande regler och krav. Avdraget gäller endast för arbetskostnader och täcker inte materialkostnader. Kom ihåg att kontrollera de senaste reglerna och villkoren för det gröna teknikavdraget, eftersom dessa kan ändras över tid.

Läs mer om subventionen på skatteverkets hemsida för grön teknik.

Applikation

En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild solpanel och gör att panelen påverkas mindre om övriga panelers prestanda påverkas negativt på grund av skuggning, nedsmutsning eller produktfel.

Du måste ha optimerare om du har ett tak där solpaneler måste installeras på olika riktningar och lutningar eller om du verkligen behöver bevakning av hur mycket varje enskild solpanel producerar.

Hur stor solcellsanläggning skall jag köpa?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning.

Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

En annan fråga?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning.

Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

Kan jag bygga ut min solcellsanläggning senare?

Du kan bygga ut din anläggning senare med t.e.x fler solcellspaneler, batteridrift och ödrift. Dock så rekommenderar vi att du redan i köptillfället av din anläggning diskuterar med vår representant vilka planer du har för framtiden. Då kan vi säkra att du får en anläggning som är utbyggningsbar och slipper byta ut delar vid en eventuell utbyggnad av din anläggning.

Generellt rekommenderar Solcellsproffsen att förbereda för utbyggnad av anläggningen redan vid första installations tillfället enligt dina framtida utbyggnadsmöjligheter.

Vilka statliga subventioner finns för solcellsinstallationer?

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller för privatpersoner, ett så kallat grönt avdrag. Bidraget ges i form av ett skatteavdrag på 15 % av material- och arbetskostnader.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 14,55 procent av totalkostnaden.

För system av lagring av egenproducerad el och laddningspunkt för elfordon ges 50% på arbete och material. Du kan som mest få 50 000 kr i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

Varför finns det subventioner för installation av solcellsystem och annan grön teknik?

Anledningen till skattereduktioner och delvis täckning av kostnaden för installation av solpaneler erbjuds för privatpersoner är för att göra det enklare och mer attraktivt att investera i ett solcellsystem. Vi strävar efter att göra det möjligt för fler hushåll att övergå till denna miljövänliga och hållbara energikälla.

Genom att göra solpaneler mer överkomliga så bidrar det inte bara till att minska vårt beroende av fossila bränslen, utan ändrar vår mentalitet till förnybar energi som främjer en mer hållbar och miljövänlig energiproduktion idag och i framtiden.

Vad ingår i grön teknik avdraget?

Avdrag för grön teknik är en skattereduktion som kan erhållas vid installation av solceller, energilagringslösningar och elbilsladdningsstationer. Denna skattereduktion innebär 20 % avdrag på material- och installationskostnader för solceller samt 50 % avdrag för batterier och laddstolpar. Avdraget är exklusivt för privatpersoner.

Skattar jag på egenproducerad solel?

I sverige så har vi idag ekonomiska incitament till att privatpersoner skall vara manade att sälja sin egenroducerade solel. 

Utöver att egenproducerad solel inte beskattas när den säljs så finns en skattereduktion på 60 öre per KWh som man säljer och inte använder själv. Denna visas i deklarationen och dras helt automatiskt.

Vad gäller ang. avdraget för grön teknik 2023?

Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget också kallat avdraget för grön teknik, höjts från 2022 då det var 15 % till 20 %.

Utföraren betalas ut det motsvarande beloppet som du får i skattelättnad när du installerar grön teknik som privatperson. Detta innebär att en del av kostnaden dras av direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Fakturamodellen ligger till grund för det nya gröna avdraget.

Angående avdraget för laddbox och batteri, vad sker där?

Det gröna skatteavdraget, som innebär att du som privatperson kan erhålla en skattereduktion på 50 procent för laddboxar och batterier, förblir oförändrat och påverkas inte. Detta är positivt eftersom det fortsätter att uppmuntra och stödja investeringar i miljövänlig teknik, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

Läs mer om skattereduktionen på skatteverkets hemsida för grön teknik .

Hur mycket skulle du spara med solceller?

Varför välja oss?

Solcellsbranschen är en relativt ung bransch och det finns en uppsjö av aktörer inklusive många nya installatörer att välja emellan, vilket gör att utbudet varierar väldigt i pris och kvalitet.

Vi rekommenderar därför att man med omsorg väljer en erfaren solcellsleverantör med goda och dokumenterade referenser. Välj en etablerad solcellsleverantör som är noga med att installera godkända produkter från kvalitetssäkrade varumärken.

Det är således väldigt viktigt att installatören säkerställer att konfigurationer är optimala för de förhållanden som gäller för just ditt tak.

Vi är Solcellsproffs

Solcellsproffsen har funnits på solcellsmarknaden i över 10 år vilket har resulterat i över 30 000 installerade solpaneler genom åren.  Vi är ett Ingenjörsdrivet företag med kvalitet och kunden i fokus med egna anställda montörer som besitter hög kompetens. Vi har ett eget testlabb där nya produkter testas noggrant och på så vis säkerställer vi hög kvalitet på det levererar, vilket resulterar i tusentals nöjda kunder.

Välkommen att kontakta oss på Solcellsproffsen.

Erfaren personal

Våra projekledare är alla seniora i branschen, det viktigaste för oss är kompetens och kvalitet.

Nöjda kunder

Vi strävar efter att installera solcellssystem som är anpassade för framtiden. Vi har haft nöjda kunder sedan 2012.

Certifierade installatörer

Våra montörer och elektriker har mångårig erfarenhet och rätt  certifiering. Vi för protokoll för systematisk säkerhet på tak, fasad och mark både för din och vår säkerhet.

Över 10 års erfarenhet

Våra erfarna medarbetare har arbetat med solcellsanläggningar och installationer i Stockholm & Mälardalen i över 10 år. Vi kan besvara alla frågor inom solcellsanläggningar.

Fyll i uppgifterna för kostnadsfri offert

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Fyll i för kostnadsfri offert

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt

Sungrow

Energilagring

Sungrow är en av de äldsta tillverkarna av solcellsprodukter och startade sin verksamhet redan 1997. Mätt i Gigawatt så är Sungrow världsledande inom Energilager med över 405 GW effekt installerat i världen (juni 2023)
 
Vi har tagit in sex olika Energilager från Sungrow i sortimentet.
– SBR 9,6 kWh
– SBR 12,8 kWh
– SBR 16,0 kWh
– SBR 19,2 kWh
– SBR 22,4 kWh
– SBR 25,6 kWh

SOLAX

Energilagring

Solax Power är en innovativ tillverkare inom solcellsprodukter och energilager som startade sin verksamhet 2012. Genom forskning & utveckling har man snabbt vuxit och blivit en världsomspännande aktör som har verksamhet i över 80 länder.
 
Vi har tagit in Solax Triple Power T30 och T58 LiFePO4 Energilager i sortimentet som finns i sex olika storlekar:
– T30 6,0 kWh
– T30 9,0 kWh
– T30 12,0 kWh
– T58 11,6 kWh
– T58 17,3 kWh
– T58 23,0 kWh

Montagechef sökes

Vi söker en Montagechef

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld.
Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att
påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat
över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar och vi
kundanpassar varje projekt.

Vi söker nu en Montagechef. Tillträde 2003-03-01 och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll
tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som montagechef är du spindeln i nätet för vår operativa verksamhet.

Du leder 4 montageteam, 2 elektriker, produktionsplanerare, installationskoordinator och en kundkoordinator. Totalt 16 personer.

Du är en ledare som leder ute i verksamheten bland våra montageteam och du är inte främmande för att själv hoppa in vid behov. Det är 1-2 dagars administration på kontoret / vecka. Montagechefen är ansvarig för kontinuerligt förbättra vår effektivitet genom närvaro, planering och motivation. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– Goda ledaregenskaper och trivs med att vara ledare
– Trivs att arbeta i ute-miljö
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Strukturerad och van att ha ”många bollar i luften”
– Trivs i att arbeta i ett starkt växande företag där mycket händer
– kommunikativ både i tal och skrift

Meriterande kunskap/certifikat:
Dokumenterad ledarerfarenhet i branschen eller närliggande branscher
– Ställningsbyggande
– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
Datorvana med speciellt MS Office

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna. Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Johnny Andersson, VD på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i formuläret nedanför.

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Kundkoordinator sökes

Vi söker en Kundkoordinator

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld.
Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att
påverka din arbetsdag och växa i din roll. Solcellsproffsen har funnits på marknaden sedan 2013 och installerat
över 700 solcellsanläggningar. Vi ligger långt framme i branschen med unika energilösningar.

Vi söker nu en kundkoordinator. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i
din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som kundkoordinator hos oss är du första kontaktpunkt för våra nya kunder. Du är även den som har kontakt med våra kunder under projektets gång. Du är ansvarig för all kunddokumentation både internt och till kund. Kundkoordinator arbetar tätt med produktionsavdelningen som planerar alla kundprojekt. I rollen ansvarar du för att hantera och administrera inkommande ärenden via telefon och mejl. Din primära arbetsuppgift är att hitta rätt lösning till kunderna samt att administrera i olika affärssystem.

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:
– Strukturerad
– Klarar av att hantera många projekt samtidigt
– God kommunikationsförmåga i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office

Meriterande kunskap/certifikat:
– Tidigare erfarenhet av kundkontakt
– Van att ha telefon och dator som arbetsverktyg

INFORMATION OCH KONTAKT
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid.

Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer att ha möjlighet att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tiina Klinga, COO på tel. 08-20 77 13 eller genom att fylla i formuläret nedanför

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Teknisk Säljare sökes

Nu söker vi ännu en Teknisk säljare till vårt kompetenta säljteam.

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. Vi söker en ny Teknisk säljare till vårt säljteam. Tillträde enligt överenskommelse.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som Teknisk säljare är du företagets första personliga kontakt.
Personlig budget som varierar från månad till månad beroende på säsong.

Du är ansvarig genom hela affären men efter avtalsskrivning sker den löpande kommunikationen med kund genom våra projektledare och produktionsplanerare. Du gör hembesök, dokumenterar, föreslår en specifik lösning för kunden och hjälper kunden igenom till en lösning som passar kunden. Vårt primära arbetsområde är Stockholm & Mälardalen.

KVALIFIKATIONER

Attityd är viktigt hos oss, därför söker vi dig med ett positivt mindset. Vi uppskattar en bra förmåga att arbeta i team, men det viktigaste är att du är självgående då vi har högt tempo. Som person är du lösningsorienterad och har en förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat.

KRAV

– Giltigt B-körkort
– God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska

VI ERBJUDER:

– Fast och rörlig prestationsbaserad lön
– Karriärsteg
– Team-aktiviteter 

DIN BAKGRUND

Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Trivs i din roll som säljare med kundkontakt
– Strukturerad
– Klarar av att hantera många projekt samtidigt
– God kommunikationsförmåga i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office
– Tekniskt intresse, gärna inom energilösningar

MERITERANDE KUNSKAP/CERTIFIKAT:
– Tidigare erfarenhet av försäljning och kundkontakt
– Teknisk bakgrund

INFORMATION OCH KONTAKT

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Vi har kontoret i Sollentuna och du kommer att ha möjlighet att arbeta hemifrån. Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Björkman, Försäljningschef på tel. 070-048 86 98 eller genom att fylla i  formuläret nedanför!

OM FÖRETAGET

Solcellsproffsen har funnits på solcellsmarknaden i över tio år vilket har resulterat i över 30 000 installerade solpaneler genom åren. Vi är ett ingenjörsdrivet företag med kvalitet och kunden i fokus. Alla våra installationer sker med egna certifierade montörer, som alla besitter hög kompetens och erfarenhet.

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

FÖRBÄTTRAD LEVERANSGARANTI

Pga osäkerhet i marknaden gällande leveranstider har vi förbättrat vår leveransgaranti.

Efter ordergodkännande får du ett preliminärt installationsdatum. Senast 15 arbetsdagar efter det datumet beräknas anläggningen vara installerad och funktionstestad av oss. Om leverans inte kan ske inom denna tid och det beror på Solcellsproffsens försumlighet eller kapacitetsbrist utgår ersättning med 1,5kr/kWh inkl moms för utebliven beräknad produktion i upp till 3 månader.

Elektriker Sökes

Vi söker en auktoriserad Elektriker.

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. Vi söker en ny auktoriserad elektriker till våra installationsteam. Tillträde enligt överenskommelse.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som elektriker på Solcellsproffsen är du ansvarig för att utföra uppgifter med hög kvalitet och kompetens. Kundservice är även viktigt hos oss och därav värdesätter vi social kompetens även. Tillsammans med oss kommer du att arbeta med installation av våra skräddarsydda och premium solcellssystem, batterilagringssystem samt elbilsladdare.

Det är meriterande om du tidigare arbetat med solceller och energilagring.

Primära uppgifter

* Elinstallation och Kabelförläggning
* Programmering, driftsättning och funktionstest

Kvalifikationer

Attityd är viktigt hos oss, därför söker vi dig med ett positivt mindset. Vi uppskattar en bra förmåga att arbeta i team, men det viktigaste är att du är självgående då vi har högt tempo. Som person är du lösningsorienterad och har en förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat. Du skall vara auktoriserad elektriker som kan ansvara för företagets egenkontroller och processer.

Krav

– Giltigt B-körkort
– Elektrikerutbildning med giltig auktorisation.
– God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska

Vi erbjuder

– Fast och rörlig prestationsbaserad lön
– Karriärsteg
– Team-aktiviteter

Information & Kontakt

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Vi har kontoret i Sollentuna. Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33 eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Om företaget

Solcellsproffsen har funnits på solcellsmarknaden i över tio år vilket har resulterat i över 30 000 installerade solpaneler genom åren. Vi är ett ingenjörsdrivet företag med kvalitet och kunden i fokus. Alla våra installationer sker med egna certifierade montörer, som alla besitter hög kompetens och erfarenhet.

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Montörsledare sökes

Vi söker en montörsledare

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker tre nya solcellsmontörer till vårt installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som solcellsmontör hos Solcellsproffsen arbetar du med att montera solpaneler och dra kabel på tak, på fasad och på mark. Du kommer även montera taktillbehör, såsom snörasskydd m.m, samt bygga ställning och montera fallskydd. I tjänsten kommer du att dokumentera ditt utförda arbete. Du kommer att ha en del kontakt med kunder så ett starkt
kundfokus är viktigt.

DIN BAKGRUND

Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– God förmåga att arbeta i grupp
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Har tålamod

Meriterande kunskap/certifikat:

– Ställningsbyggande

– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
– Tidigare erfarenhet av arbete på tak, till exempel som solcellsmontör eller takläggare

Du bör vara en händig person som kan hantera verktyg.

B-körkort är ett krav.

INFORMATION OCH KONTAKT

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer främst att arbeta i Storstockholm.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter

Solcellsmontörer sökes

Vi söker just nu 3 Solcellsmontörer

Nu finns det stora möjligheter för dig som vill bidra till omställningen mot förnybar energi och en mer hållbar värld. Vi är ett ungt, spännande och starkt växande företag i en snabbväxande bransch där du har stora möjligheter att påverka din arbetsdag och växa i din roll. 

Vi söker tre nya solcellsmontörer till vårt installationsteam. Tjänsten är tillgänglig omgående och vår ambition är att du vill ta plats och växa i din roll tillsammans med oss!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som solcellsmontör hos Solcellsproffsen arbetar du med att montera solpaneler och dra kabel på tak, på fasad och på mark. Du kommer även montera taktillbehör, såsom snörasskydd m.m, samt bygga ställning och montera fallskydd. I tjänsten kommer du att dokumentera ditt utförda arbete. Du kommer att ha en del kontakt med kunder så ett starkt
kundfokus är viktigt.

DIN BAKGRUND

Vi ser gärna att du har följande personliga egenskaper:

– Positiv, initiativtagande och social
– God förmåga att arbeta i grupp
– Engagerande och drivande
– Känner yrkesstolthet och vill bidra till hög kvalitet i utförda arbeten
– Har tålamod

Meriterande kunskap/certifikat:

– Ställningsbyggande

– Fallskyddsutbildning
– Heta arbeten
– Säkra lyft
– Tidigare erfarenhet av arbete på tak, till exempel som solcellsmontör eller takläggare

Du bör vara en händig person som kan hantera verktyg.

B-körkort är ett krav.

INFORMATION OCH KONTAKT

Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Solcellsproffsen. Provanställning tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid. Tjänsten har placeringsort Sollentuna och du kommer främst att arbeta i Storstockholm.

Har du frågor och/eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Ohlsson, Montagechef på tel. 073-542 95 33, email: Hans.ohlsson@enableenergy.se eller genom att fylla i formuläret nedanför!

Ansök här

Dina Kontaktuppgifter
Har du körkort?
Har du jobbat på tak tidigare?
Ladda upp CV
Ladda upp personligt brev

Zaptech

Zaptec – Norskt innovativ specialist på laddlösningar

Zaptec Go är förmodligen marknadens mest kompakta laddbox medan Zaptec Pro är en av de mest kompetenta modellerna.

Easee

Easee Home – Norsk smidig mångsysslare

Easee Home är laddboxen som kan det mesta till ett attraktivt pris.

Garo

Populär svensk tillverkare med futuristisk design

Garo GLB är en enkel och lättanvänd produkt som även är robust

Ceasar Tech

Den svenska experten inom batteriladdningsteknik med 30 års erfarenhet

CTEK Chargestorm Connected 2 är laddboxen som kan det mesta och kan integreras med Ferroamp. Kan även fås med ett praktiskt schukouttag (vanligt 230V-uttag). Dessutom är det valbart om man vill ha 1 eller 2 uttag, 1 eller 2 fasta kablar eller ett uttag och en fast kabel.

Charge Amps - Design

Svensk stilren industridesign

Svenskt företag som utvecklar och tillverkar laddboxar av högsta kvalitet med design och smarta funktioner i fokus.

2 modeller: Charge Amps Halo är modellen med en fast kabel på 7,5 meter medan Aura har två uttag. Halo är även utrustad med praktiskt shuckouttag (vanligt 230V-uttag) och har inbyggd LED-belysning som hjälper dig i mörkret.

PylonTech

Känt märke inom modern batterilagring för grön energi

PylonTech  erbjuder olika lösningar för batterilagring, både designade modulära batterisystem för villabruk och större rackbaserade system för fastigheter.

Nilar – Unik svensk design och tillverkning

Nilar erbjuder en gammal beprövad litiumfri batteriteknologi i ny tappning. Patenterad svensk ingenjörskonst!

LG

Välkänt premiummärke inom batteritillverkning och andra elektronikprodukter

BYD

Energilagring

BYD är en av pionjärerna inom energilager som startade sin verksamhet 1995 och tillverkar idag både elbilar och energilager.
Idag är man en av världens största elbilstillverkare och en av ledarna inom batteriteknik. 
 
Vi har valt att ta in BYD HVS Premium i vårt sortiment som är ett högvoltsbatteri med litiumjärnfosfatbatteri (LiFePO4) teknik. 
BYD HVS Premium finns i fyra olika storlekar:
– 5,1 kWh
– 7,7 kWh
– 10,2 kWh
– 12,8 kWh 
 
Genom att komplettera din solcellsanläggning med ett Energilager kan du lagra din överproduktion för att använda den senare, tex när elpriset är som högst. Det finns idag smarta appar som kan styra detta med automatik. Vi hjälper dig såklart med allt detta.

Ferroamp

Svensk ingenjörskonst

Ferroamp erbjuder ett modulärt systemtänk där det finns både flera modeller av batterilager att välja på samt att det är möjligt att kombinera olika batterilager parallellt, både idag och imorgon. Maximalt framtidssäkert med andra ord.

TERASSTAKET SOM SKUGGAR GENOM ATT TA EN DEL AV SOLEN TILL ENERGI

Med de nya solcellerna kan vi tona våra glastak och få El

Ta del av den senaste solcellstekniken som förenar de allra bästa egenskaperna för skärmtak, tak på uterum, orangeri, växthus eller varför inte som balkongräcke. Den ultimata lösningen som är både snygg, maximalt funktionell och tar vara på solenergin.

 • Semitransparenta solceller som ger ett fantastiskt härligt ljusinsläpp och utsikt mot himlen
 • Solcellerna tillverkas av tåligt härdat+laminerat glas som klarar stora snölaster och uppfyller säkerhetskrav enligt BBR
 • Solcellerna finns både som enkelglas för exempelvis skärmtak/terasstak eller balkongräcken och som dubbel eller trippel isolerglas för optimal värmeisolering till uterum, orangeri eller varför inte som takfönster på villan
 • U-värde ner till 0,8 vilket innebär bättre värmeisolering än kanalplast och kombinerat med solcellernas elproduktion möjliggör att bygga uterum som är självförsörjande på energi
 • Finns att få med valfri transparens mellan 10-90%
 • Ger ett mycket behagligt och mjukt ljus så att man slipper solskyddsgardiner i taket
 • Dämpar den oönskade värmen från solen sommartid när solen står högt. Undvik att det blir bastu i uterummet!

De Elproducerande Terasstaket

Revolutionerande genomskinliga solceller

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De skuggande solcellstaket

Revolutionerande solcellsfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Terasstaket som skuggar genom att ta en del av solen till energi

Med de nya solcellerna kan vi tona våra glastak och få El

Ta del av den senaste solcellstekniken som förenar de allra bästa egenskaperna för skärmtak, tak på uterum, orangeri, växthus eller varför inte som balkongräcke. Den ultimata lösningen som är både snygg, maximalt funktionell och tar vara på solenergin.

 • Semitransparenta solceller som ger ett fantastiskt härligt ljusinsläpp och utsikt mot himlen
 • Solcellerna tillverkas av tåligt härdat+laminerat glas som klarar stora snölaster och uppfyller säkerhetskrav enligt BBR
 • Solcellerna finns både som enkelglas för exempelvis skärmtak/terasstak eller balkongräcken och som dubbel eller trippel isolerglas för optimal värmeisolering till uterum, orangeri eller varför inte som takfönster på villan
 • U-värde ner till 0,8 vilket innebär bättre värmeisolering än kanalplast och kombinerat med solcellernas elproduktion möjliggör att bygga uterum som är självförsörjande på energi
 • Finns att få med valfri transparens mellan 10-90%
 • Ger ett mycket behagligt och mjukt ljus så att man slipper solskyddsgardiner i taket
 • Dämpar den oönskade värmen från solen sommartid när solen står högt. Undvik att det blir bastu i uterummet!

Glas Glas

Hållbaraste lösningen på marknaden

De allra flesta solpaneler på marknaden har glas i front och folie i bakkant vilket gör att själva solcellerna är infästa i foliet. Glas Glas paneler är det stilrena alternativet som håller längre och har en robustare konstruktion som gör dom mer tåliga mot fukt, vind och värme. Ofta har dem även en bättre effektgaranti och innehar en högre brandklassning (klass A). Den främsta fördelen med Glas Glas-konstruktionen är att den genererar en bättre effekt över en längre tid då panelernas effekt degraderas långsamt med åren.
 
Utseendemässigt blir panelerna mer genomskinliga men har du ett svart tak så spelar det ingen roll. Däremot uppskattar många designaspekten med Glas Glas-paneler och i synnerhet på modernare hem.

Nya moderna paneler

Helsvarta paneler är de mest populära alternativet på marknaden, tack vare sin unika design.

Klassiska högpresterande solceller som även kallas All black eller Full black, finns nu även paketerade med så kallad shingelteknik och dolda elektriska ledare (back contact) vilket ger ett mycket snyggt och stilrent helsvart utseende på taket. Detta kan vara extra iögonfallande om övriga taket är svart, tex betongpannor eller falsad plåt.

Panelerna kan monteras antingen med klassiskt skensystem och klämmor eller med ett elegantare inlay-system där panelerna skjuts in i skenor och skapar ett homogent och sömlöst utseende.  Det finns även möjlighet att få monteringssystemet i svart vilket gör att det smälter in bättre på taket.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!

Klassiska Paneler

Svartvita paneler är det självklara budgetvalet eller om panelerna inte har hög synlighet.

De klassiska svartvita panelerna är oftast den variant som vi rekommenderar som budgetalternativ, i synnerhet när estetiken inte är allt för viktig. Svartvita paneler är oerhört populära om solpanelerna inte är lika synliga, som på exempelvis höga eller högt belägna hus. Detta eftersom att svartvita paneler faktiskt är de mest effektiva panelerna när det gäller mest effekt per kvadratmeter. Så många kunder går därför på de mer prisvärda alternativet när det kan vara överflödigt att välja något annat.

Generellt så kan man säga att svartvita paneler i snitt har 10 watts mer effekt per kvadratmeter än de helsvarta paneler, vilket beror på att helsvarta paneler blir varmare i solvärmen som i sin tur reducerar elproduktionen. Så om utseendet inte är av stor vikt i ditt fall så sparar du cirka 10% på priset om du väljer svartvita paneler istället för helsvarta paneler.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss!

Solcellsfilm - Dem diskreta solcellerna

Revolutionerande solcellsfilm för dig som uppskattar en diskret installation på ditt tak

Solceller baserade på böjlig tunnfilmsteknik möjliggör att ta vara på solens energi i kombination med estetik. Solcellstak med funktion och design i harmoni. Ett flertal produkter finns att välja på:

 • Flexibla, tunna, vågiga solceller som skjuts in mellan existerande takpannor, perfekt för dig som har ett tak i bra skick
 • Flexibla, tunna, platta solceller med klisterbaksida som kan klistras fast på plåttak och papptak
 • Kan jämföras i estetisk nivå som en full takersättning med solcellstak
 
Vill du veta mer? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Starta ett supportärende här

Inte tid att vänta på svar? Ring oss direkt