Från heffaklumpar till solcellsfilm

År 2008 så kostade ett vanligt 5 kW solcellssystem ca 400 000 SEK. Idag så kostar ett system med samma kapacitet ca 65 000 SEK. Vad som såg ut som ett rymdskepp ser idag ut som takpannor. Framtiden är nu.

Hållbar framtid imorgon – Vår defekt

Idag så verkar vi generellt ha en inställning att vi ska skapa en hållbar framtid – imorgon.. Detta är ett framskjutande beteende där vi inte är villiga att ta ansvar fullt ut för de konsekvenser som våra handlingar skapar. Vi vägrar att ta till oss av allvaret i att vår planet håller på att gå […]