Hållbar framtid imorgon – Vår defekt

Idag så verkar vi generellt ha en inställning att vi ska skapa en hållbar framtid – imorgon.. Detta är ett framskjutande beteende där vi inte är villiga att ta ansvar fullt ut för de konsekvenser som våra handlingar skapar. Vi vägrar att ta till oss av allvaret i fotspåret som våra vanor lämnar. Eller håller […]